Plastik Endüstrisinde Soğutma

Plastik enjeksiyon, eritilmiş plastik ham maddenin bir kalıp içine enjekte edilerek şekillendirilmesi ve soğutularak kalıptan çıkarılması işlemidir. Bu yöntem ile günlük hayatta kullanılan birçok malzeme üretilir.

Plastik enjeksiyonun en önemli aşamalarından biri soğutma aşamasıdır. Soğutma aşaması ile sağlanan ısı düzeni, işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar ve böylece zamandan tasarruf edilir.

Soğutma Sistemi

Plastik enjeksiyon işleminde kullanılan soğutma sistemi, ısı düzenlemesi yapar. Bu sistem sayesinde enjeksiyon süresince sabit kalıp sıcaklığı ile çalışılır ve üründe homojen bir sıcaklık dağılımı elde edilir. Bir soğutma sistemi, standart parça kalitesi için kalıbı sürekli aynı sıcaklıkta tutabilmelidir. Kalıp boşluğu soğutma borularına ne kadar yakın olursa, soğutma borularının çapı o kadar büyük, soğutma etkisi o kadar iyi, soğutma süresi o kadar kısa olacaktır.

Kalıp yüzeyi sıcaklığı plastik parçadaki;

Yüzey görünümünü ve parlaklığı

Çekme ve çarpılma hatalarını

İç gerilmeleri

Boyutsal ve geometrik sağmaları etkiler.

Soğutmanın Avantajları

Daha kısa sürede çevrim süresi

Çekme ve çöküntü oranlarında azalma

Standart parça üretimi

Kaliteli ürün üretimi

Soğutma Süresini Hangi Parametreler Etkiler?

Parça et kalınlığı

Kalıp gözündeki eriyik sıcaklığı

Kalıp sıcaklığı

Kalıptan çıkarma sıcaklığı etkiler

Plastik Enjeksiyonda Soğutma

Plastik enjeksiyon kalıpları hava veya su ile soğutulur. Su ile soğutma işleminde kalıp yarımları içine su geçişini engellemek için tıpalar kullanılır. Su ile soğutmanın kalıba ve ürüne zarar verdiği durumlarda hava ile soğutma işlemi gerçekleştirilir.

Kalıp yarımlarının ani soğutulması ile kalıpta çatlamalar meydana gelebilir. Ayrıca kalıplanan parçanın et kalınlığı fazla ise, iç tarafın dış taraftan daha hızlı soğuması üründe şekil değişikliklerine yol açabilir. Bu yüzden kalıp yarımlarına açılan soğutma kanalları, kalıplama yüzeyinde uygun uzaklıkta ve ölçüde olmalıdır.

Su ile soğutmada suyun kalıba giriş sıcaklığı ile çıkış sıcaklığı arasındaki farkın çok yüksek olmaması gerekir. Eğer bu sağlanmazsa soğutma işlemi homojen yapılmamış demektir.

Basınçlı hava ile soğutmada, basınçlı hava, kalıptaki kanalları dolaşarak kalıptan ayrılır. Soğutma etkisi su soğutma sistemine göre daha yavaştır. Bu nedenle et kalınlığı az olan ürünlerin soğutulmasında kullanılır.