PET’in Kapalı Tedarikini Güvence Altına Alma Çağrısı

Avrupa içecek endüstrisinden, geri dönüştürülmüş PET’in kapalı tedarikini güvence altına alma çağrısı:

-Döngüsellik hedeflerine ulaşabilmesi için bir “ilk red” politikası uygulanmalı

Avrupa Meyve Suyu Birliği (AIJN), Avrupa Maden Suları Birliği (NMWE) ve UNESDA Soft Drinks Europe tarafından Packaging Europe’a gönderilen bir bildiride, içecek şişelerindeki PET’in aşağı dönüşümüne karşı uyarıda bulunulurken, Avrupa Komisyonu içecek endüstrisinin döngüsellik hedeflerine ulaşabilmesi için bir “ilk red” politikası uygulamaya çağrılıyor.

Bu üç grup, içecek endüstrisinin çeşitli dallarını ve diğer Avrupa kurumlarıyla olan bağlantılarını temsil ediyor. Kuruluşların hedefleri, çevre ve sürdürülebilirlik girişimlerine uyumu sağlamak için düzenleyici kurumlarla birlikte çalışırken güvenli ve güvenilir içecek tedarikini teşvik etmeye odaklanmakta. Örneğin, UNESDA Soft Drinks Europe, 2030 yılına kadar %100 geri dönüştürülmüş PET ambalaj taahhüdünde bulunmuştur.

Açıklamada gruplar, yüksek kaliteli, gıda sınıfı geri dönüştürülmüş PET’in rağbet gördüğüne, ancak gıda teması olmayan sektörlerin yeni ürünler yapmak için içecek şişelerinden geri dönüştürülmüş PET kullanmasında artış görüldüğüne dikkat çekiyor. Buna ek olarak, hammadde kıtlığını daha da kötüleştiren ve plastik endüstrisi için fiyat artışlarına yol açan küresel tedarik zinciri sorunları var ki bu durumun da üretici yönünde hissedilmesi muhtemel.

Geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılmış giysi ve oyuncaklara örnek veren kuruluşlar, bu ürünlerin kullanımdan sonra nadiren aynı ürüne geri dönüştürüldüğünü, bunun yerine çöplük veya yakma fırınlarına gönderildiğini söylüyor. Bu duruma, içecek endüstrisi için kapalı veya döngüsel geri dönüşümü tehlikeye atan “aşağı dönüşüm” adı verilmekte.

Gruplar, “Gerçekten döngüsel ürünlere ve ambalajlara geçiş adil olmalı” diyor. “Bir sektörün geri dönüştürülmüş içerik kullanımı, başka bir sektörün kapalı döngüsünü kırma pahasına arttırılmamalıdır.” Bildiride diğer sektörlerin sürdürülebilirliği artırmak için gösterdiği çabalar takdir edilirken, geri dönüştürülmüş PET kullanımının “kendiliğinden” döngüsel olmadığı ve aslında içecek endüstrisi için olumsuz çevresel sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.

KAYNAKÇA

1.PAGEV Dergisi 158. Sayı