Otomotiv ve Plastik Sektörü Birlikte Büyüyor

Ülkemizde plastik ve otomotiv sektörünün ilişkisini net şekilde ortaya koymak adına baktığımızda görüyoruz ki dünyada, plastik işlemede ilk 10 ülke içinde otomotivin en fazla pay aldığı ülke Türkiye. Genellendiğinde yüzde 4-5 bandında olan oran bizde yüzde 7’lerde seyrediyor. Plastik sektörünün 30’dan fazla sektöre ara girdi tedarik ettiğini her daim dile getiriyoruz.

Sektörümüzün girdi sağladığı bu pek çok alanın en önde gelenlerinden birisi de otomotiv diyebiliriz. Plastik ihracat verilerini konuştuğumuzda da bunu devamlı hatırlatıyoruz, sektörümüzün bu denli çeşitli alanlara ara mal sağlıyor olması aynı zamanda dolaylı ihracat kalemi olarak da hanemize yazılıyor.

Otomotiv sektöründe kullanılmış ve ihraç edilmiş plastik doğrudan ihracat rakamlarına yansımasa da bizler biliyoruz ki, tüm dolaylı ihracat göz önünde bulundurulduğunda ihracat rakamlarımız bu sayede 15 milyar doları buluyor. Özetle diyebiliriz ki, otomotiv ve plastik, birbirini besleyen ve birlikte büyüyen sektörler.

Sizlerin de bildiği gibi Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon düzenlemesi derken hemen hemen her sektörün gündeminde ve önceliğinde artık döngüsel ekonomi yer alıyor. Karbon nötr olmayı hedefleyen, geri dönüştürülmüş ham madde kullanımını belli bir noktaya ulaştırmayı amaçlayan bir AB görüyoruz.

Dolayısıyla, ülkemiz ihracatının büyük bir bölümünün gerçekleştiği bu pazarda kalabilmek için tüm gelişmeleri yakından takip edip bir an önce hayata geçirebiliyor olmalıyız. Otomotiv sektörü de, yaşanan tüm bu teknolojik gelişim ve yeşil düzenlemelerin gerektirdiği şekilde geleneksel üretiminden kopmak durumundaydı.

Malumunuz, otomotiv sektörüne dair endişelerin ilki karbon ayak izi ile ilgili ancak gelenekselden döngüselliğe giden bu yolda, en çok dikkat çekeceğimiz noktalardan biri de, karbon ayak izini azaltmanın yolunun plastikten geçiyor oluşu.

Bir otomobil için alternatif olarak kullanılabilecek en hafif malzeme günümüz koşullarında plastik, dolayısıyla da yıllar içindeki seyri incelendiğinde otomobillerde plastik kullanımının gün geçtikçe arttığını görüyoruz.

Bugün araçlarda ortalama 200 kilograma yakın plastik kullanılıyor, bunun yanı sıra araştırmalar gösteriyor ki, araçlarda kullanılan bu miktar 190 kilogramdan 275 kilograma çıkartıldığında aracın karbon ayak izi yüzde 38 oranında azalmış oluyor. Bu gerçekliğin öneminin farkına varılmış olmasına ek olarak, sektörümüzün biriktirdiği ve geliştirdiği knowhow ile mühendislik plastiklerinde her gün yeni bir inovasyon yaşanıyor.

Farklı ihtiyaçlar için farklı plastik türleri geliştirilirken kullanılabileceği alan sayısı da aynı hızla artıyor. Ayrıca, mevcut ve planlanan düzenlemeler sektördeki talepleri devamlı şekillendiriyor, bu doğrultuda da otomotiv sektöründe geri dönüştürülmüş ham madde kullanımının neredeyse zorunlu denilebileceği bir üretim söz konusu oluyor. Firmaların artık tercihlerinin bu yönde olduğunu ve daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı için büyük baskılar olduğunu görüyoruz.

KAYNAKÇA

1.Plasfed Dergi Net