Mühendislik Üzerine Bilgiler

ALMAN MÜHENDİSLİĞİ KÜRESEL ÇAPTA ÜN SALMIŞ VE BİR MARKA NİTELİĞİNE DÖNÜŞMÜŞ “MADE IN GERMANY”NİN YARATICISI. BU EFSANE ŞİMDİLERDE BİR İMAJ KAYBI VE YENİ DÖNEME ENTEGRATİF DÖNÜŞÜM ZORLUĞU YAŞIYOR.

Yeni Sanayi Dönemi veya Dijital Çağ’da bizleri nelerin beklediği veya eskisine göre neyin farklılık/ değişiklik göstereceğini izleyebileceğimiz alanlardan biri de kuşkusuz mühendislik mesleği. Mühendislikte nasıl bir dönüşüm veya farklılaşma yaşanıyor/yaşanacak bu konuda etraflıca düşünmek gerek. Çünkü yeni dönemin inşasında “başka tür mühendisler” topluluğunun daha belirleyici olduğu ve hatta bu belirleyiciliğin daha da etkili olacağı bir dönem bizleri bekliyor. Bu durumu daha somutlaştırmak için iki önemli ülkenin pratiklerine bakmak, gelişmeleri izlemek bizlere ipuçları verecektir. Bir tarafta ABD Silikon Vadisi’nde tanık olduğumuz mühendislik, diğer tarafta mühendisliğin klasik ekol temsilcisi Almanya. Bu iki ülke örneği yeni dönemde mühendislik tanımı, müfredat içeriği konusunda nasıl değişimler ve dönüşümler gerektiğini gözler önüne seriyor.

MADE IN GERMANY VE ALMAN MÜHENDİSLİĞİ

Almanya’da akademik eğitimde Bachelor sistemi uygulamaya başladığından bu yana sanayi iş çevreleri, yüksekokul ve/veya üniversite mezunlarının eskisi gibi “kalifiye” olmadıklarından sürekli şikâyet ediyor. Bu sistemin genç nüfusu daha fazla yüksekokul eğitimi almaya motive ettiği ve dolayısıyla ara teknik personelin yetişmesine de bir nevi engel olduğu sürekli dillendiriliyor. Şimdi tüm şikâyet ve gerekçeler bir yana, Almanya’da mühendislik eğitimi gören öğrenciler okulu bitirdikten sonra çok farklı bir iş dünyası gerçekliğiyle karşı karşıya kalıyor. Okul-iş dünyası arasındaki gerçeklik farkı artarken, pratikte bambaşka bir mühendislik profil talebiyle karşımıza çıkıyor. Tüm dünyada “Made in Germany” markasını yaratmış, büyük başarılara imza atmış Alman mühendisliği, günümüzde somut bazı çıkmazlarla karşı karşıya. Mühendislik Almanya’da çok önemli bir meslek, hatta 1871 yılında yazılmış ve bestelenmiş şarkısı bile olan bir meslek. Bu şarkıda “Mühendis için hiç bir şey zor değildir” ile başlayan övgü, bugün başka bir gerçeklikle yüzleşmek zorunda. Hâlihazırda makine mühendisleri bir makine üzerine çok şeyi biliyor ama dijital endüstride bunun nasıl bir fonksiyona sahip olması gerektiğini maalesef öğrenemiyor, bilmiyor. Mekanik yöntemler hakkındaki derin bilgiler edinme karşılığında algoritmayı anlama ya da kaynak kod anlayışı (Quellcodes) bahsinde oldukça yetersiz kalıyorlar. Yeni sanayi dönemine dönüşümde yarattığı sıkıntı bir yana Almanya’da mühendislik veya bu mühendisliğin yarattığı “Made in Germany” imajı zaten uzun bir süredir yara almış, çalkantılarla dolu bir süreçten geçiyor. Dizel skandalı “Das Auto” mucitlerini oldukça büyük bir sıkıntıya düşürdü. Berlin’in bitmez tükenmez yeni havalimanı inşaatı da yine ayrı bir başarısız mühendislik projesi olarak devam ediyor. Bunun yanı sıra önemli dev şirketlerde her gün ortaya çıkan mühendislik skandalları günlük gazetelerde kanıksanmıyor bile. Diğer Avrupa ülkelerine göre (İngiltere ve Fransa) teknik okul mezunu olmak veya mühendislik, Almanya’da eskilerde revaçta olan bir meslek grubu değildi. Kayser döneminde teknik yüksekokulların açılmasının teşvik edildiği dönemde, felsefe, politika ve hukuk akademik çevrelerinde mühendislik, “tesisatçı akademileri” diye küçümsenen bir meslekti. II. Wilhelm döneminde ise onun sözleriyle “Sizler önemli görevleri yerine getirmeye atandınız” onur mesajı ve bu meslekte de diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi doktora yapılmasının kabulüyle (1899 yılı) toplumda yavaş yavaş önemli bir konuma yükseldi. Aslında Alman başarısı diye adlandırılabilecek bu modelleme, o tarihlerde tohumu atılmış bir modeldir. Bu modelde, devlet teknik kalifiyeyi yükseltmek için her türlü yardım ve teşvik düzenlemesini yapıyor; üniversitelerde temel bilimlerde araştırmalara büyük özgürlük tanınırken, yarının işe yönelik teknikleri buradan çıkan mühendislerin işletme kurmalarıyla destekleniyor ve devlet bir nevi bu işin koçluğunu üstleniyordu. Dolayısıyla kısa bir sürede Almanya’nın, o dönemin dünyadaki lider ülkesi olarak tanınan İngiltere’den sekiz kat fazla mühendis yetiştirdiği biliniyor.

ALMANYA MODELİ

Almanya’nın bugüne kadar başarılı bir endüstriyel model olmasında orta-öğretim, dual-meslek eğitimi alanlarındaki erken ve etkin yönlendirmesi mutlaka önemlidir ve yadsınamaz.

KAYNAKÇA

1.MAKFED DERGİ