Model Fabrikalar İçin Eğitmen Yetiştirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Milli Teknoloji Hamlesi” nin en önemli unsuru olarak gördüğü insan kaynağına yatırıma devam ediyor. Türkiye’nin imalat sanayisinin verimlilik artışına önemli katkı sağlayan yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezlerindeki eğitmen ihtiyacını karşılamaya yönelik “Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı” hayata geçiriliyor.

Bakanlık koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi işbirliğinde kurulan “model fabrikalar,” sunduğu eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle işletmelerde verimlilik artırıcı teknikleri uygulayıp, yalın felsefeye dayalı verimlilik artışının ve dijital dönüşümün sağlanması ile işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesini hedefliyor.

İşletmelerde verimlilik artışını sağlamak amacıyla yalın üretim alanındaki sorunları tespit ederek bunlara çözüm getirebilecek düzeyde teorik ve uygulama temelli bilgilere sahip model fabrika eğiticilerinin yetiştirilmesiyle eğitici havuzunun genişletilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilecek “Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı”nı başarıyla tamamlayanlar, Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Mersin ve Adana’da yer alan sekiz model fabrikanın faydalanacağı eğitmen havuzunda yer alacak.

Herkesin katılımına açık Program katılımcılarının imalat sanayisi veya hizmet işletmelerinde üretim aşamaları, iş süreçleri, 5S, Kaizen, Toplam Kalite Yönetimi, verimlilik, israf, problem çözme, kalite ve yalın düşünce felsefesi konularında bilgi sahibi, mühendisler, sektör uzmanları, yönetici ve çalışanlar, danışmanlar veya bu konularda araştırma yapan/eğitim veren akademisyenlerden oluşması öngörülüyor. Gerekli şartları taşıyan adaylar, yetkinlik değerlendirme aşamasına geçecek. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan adaylar, eğitmen eğitimi programına davet edilecek. Eğitim programı, teori, hazırlık ve uygulama amaçlı olmak üzere üç modülden oluşacak.

KAYNAKÇA

1.TT MAGAZİN