Metal Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır ?

Geri dönüşüm; kullanılan ve vaktini doldurmuş atık malzemelerin, işlemden geçip yeniden ham madde haline getirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu süreç son derece önemlidir. Hem doğa, hem insanlık, hem tüketim hem de ekonomi açısından önem arz etmektedir. Geri dönüşüm işlemleri farklılık gösterir. Bu farklılıklar geri dönüştürülecek ürünün türüne bağlı olarak belirlenir.

Metal geri dönüşüm, son zamanlarda gündemde yer alan geri dönüşüm konusunda en önemli alanlardan biri. Geri dönüşüm denildiğinde, genellikle yan yana sıralanmış renkli çöp kutularının üzerinde görülen “Kağıt, Metal, Plastik, Cam” etiketleri akla gelir. Bu çöp kutuları vasıtasıyla, çöplerin bilinçli bir şekilde ayrıştırılması; yeniden kullanılabilir hale getirilecek olan materyallerin geri dönüşüm sürecine daha kolay girmesini sağlanır. Çöp sahalarının yerden göklere değin dolu olmaması ve çöpten imal bir dünyada yaşama tehlikesiyle karşı karşıya kalmamamız için, geri dönüşüme gereken önemin verilmesi şart. Zira yemek artıklarının dışında kalan atıkların büyük kısmı doğada tamamen çözülmüyor. Bir kısmının yüzyıllar boyunca, ne yazık ki, doğada bozulmadan kaldıklarını biliyoruz.

Metal geri dönüşüm aşamaları nelerdir, süreç nasıl işler?

Metal geri dönüşüm için izlenen aşamalardan ilki, atıkların görevli ekipler tarafından toplanması. Atık durumuna geçmiş olan bu ürünlerin çoğu, doğal madenlerden üretilmiş olduğundan ve doğal kaynakların miktarı da sınırsız olmadığından; hurda metal ve atık metaller, geri dönüşümü önemli olan materyaller. Doğada bozunumları 10 ila 100 yıl arasında değişebilen atık metallerin dönüştürülmesi sonucunda inşaat sektöründe kullanılabilecek hammaddeler, elektronik sektöründe ihtiyaç duyulan malzemeler, çeşitli metal profilleri elde edilir.

Metal hurdalar genel anlamda ikiye ayrılır. 

  1. Demirli metal hurdalar
  2. Demir dışı metal hurdalar

Metal geri dönüşüm işlemleri de bu sınıflandırmaya göre yapılmaktadır. Hurda metal gurubuna girip de en sık geri dönüştürülen ürünler ise şu şekilde listelenebilir;

  1. Demir hurdası
  2. Çelik hurdası
  3. Bakır hurdası
  4. Pirinç (Sarı) hurdası
  5. Alüminyum hurdası
  6. Çinko hurdası
  7. Paslanmaz Çelik hurdası
  8. Kurşun hurdası

Metal ürünlerin geri dönüşümündeki en önemli unsur defalarda geri dönüştürülebilir özellikte olmasıdır. Metal geri dönüşümleri ayrıştırma, sınıflandırma, kırma, parçalama, öğütme, presleme,  yeniden kullanım için tamir etme gibi farklı aşamalardan geçirilerek geri dönüştürülür.

Bunlar içerisinde, özellikle altı çizilmesi gereken kategori, metal geri dönüşüm. Metallerin geri dönüşümü esnasında, sıfırdan metal üretimine oranla %95 oranında bir enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Atık metallerin yeniden ürün hâline dönüştürülmesi, ülke kaynaklarının korunmasına destek sağladığı için, bunu, metal geri dönüşüm faydaları içerisinde önemli bir madde olarak nitelendirebiliriz. Çünkü üretim ve tüketim döngüsünün, geri dönüşümden bağımsız bir biçimde süregelmesi,  doğal kaynakların tükenme tehlikesini de beraberinde getiriyor. Sürdürülebilir bir çevre için atık metallerin toplanılıp, metal geridönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırılmaları gerekiyor. Çöplerin konteynerlere toplu atılması, sonrasında atıkların ayrıştırılması ve temizlenmesini güçleştireceği için, geri dönüşüm sürecini zorlaştıran ve uzatan bir durum. Bu nedenle tüketicilerin plastik atıkları plastik çöp toplama haznelerine, kâğıttan imal çöpleri kâğıt atık bölümüne, metal olanları ise metal geri dönüşüm kutusu içine atmaları çok büyük önem taşıyor.