Makine Tasarımcısı Olmak İçin 8 Altın Özellik

Makine Tasarımcısı, makinenin ana tasarımını ve tasarlanan makineye ait olan alt malzemeleri tasarlayan kişidir. İyi bir makine tasarımcısı adayının sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler, tasarımın sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi aşamasında tasarımcıya yardımcı olması, tasarımcının ihtiyacı olan ürün özelliklerinin ortaya çıkarılabilmesi, tasarlanan makinenin düşük maliyetle ve yüksek kalitede ortaya çıkarılabilmesi için gereklidir.

İyi bir makine tasarımcısının sahip olması gereken “8 Altın Özellik” şöyle sıralanabilir:

1) Yaratıcı Olabilme: Yaratıcı olabilmek, özgün fikirlerin doğuşunu ve farklı bir bakış açısı kazanmanızı sağlar. Bu sebeple iyi bir makine tasarımcısının sahip olması gereken özelliklerin temelinde bulunur. Yeni bir tasarımın başlangıcı, karşılaşılmış bir sorun veya kişisel bir tasarım ihtiyacı sonucunda ortaya çıkar. Yaratıcı düşünceye sahip olmak, problemin çözümü için gerekli olanı keşfedebilmeyi, yararlı olabilecek fikirlerin oluşmasını ve amaca ulaştıracak yöntemi tasarlayabilmemizi sağlar.

2) Mühendislik Analizi: Tasarımı oluşturan malzemelerin analiz edilmeleri çalışmanın sağlıklı yürütülmesi için oldukça gereklidir. Elimizde bulunan malzemenin, sistemin veya yöntemin analizi yapılırken mühendislik ve bilimsel metotlara başvurulur. Mühendislik analizi yapabilen bir tasarımcı karşılaşılan problemleri tanımlayabilir, problemin kaynağını tespit ederek hızlı bir şekilde çözüm üretebilir.

3) Mühendislik Bilgisi: Bir makine tasarımcısı mühendislik alan bilgisine sahip değilse tasarımı yapabilmesi mümkün değildir. Bu sebepten dolayı tasarım için ihtiyaç duyulan mühendislik alanında derin bir bilgi hakimiyeti gerekir. Örneğin, bir insan buhar türbininin ne olduğunu veya nasıl çalıştığını bilmiyorsa, o kişinin yeni bir buhar türbini tasarlayabilmesi veya var olan bir sistemi iyileştirebilmesi mümkün değildir.

4) Disiplinler arası Bakış: İyi bir tasarımcının, karşılaştığı problemi çözebilmek için farklı mühendislik alanlarında da bilgi sahibi olması beklenir. Yalnızca kendi uzmanlık alanı ile ilgilenmek yeterli değildir. Diğer çalışma alanları hakkında temel düzeyde olsa bile önemli kavramları anlayabilmeli, çözüm üretiminde etkili biçimde kullanabilir olmalıdır.

5) Matematiksel Çözüm Kabiliyeti: Bütün tasarım türleri yoğun bir matematiksel hesaplamaları ve farklı iterasyonlarını içerir. İyi bir tasarımcı sistemi tasarlarken matematiksel temele dayanarak ilerlemelidir. Bundan dolayı, temel ve karmaşık matematiksel çözüm metotlarına hakim olunmalı ve ihtiyaç duyulduğunda bu bilgileri kullanabilmelidir.

6) Karar Verebilme: Tasarım çalışmasının ilerlemesiyle karşılaşılması muhtemel bir çok sorun olabilir. Tasarım da değişikliğe gidilmesi gerekip gerekmediği, sürecin farklı bir biçimde yürütülmesi, farklı bir işlem yönteminin uygulanması veya başlangıçta ki tasarımın alt bileşenlerinin değiştirilmesi şeklinde kararlar alınması gerekebilir. Eğer tasarımcı, tasarım sürecinde mantıklı ve tutarlı kararlar alamaz ve tasarımla ilgili bütün faktörleri düşünmezse sağlıklı kararlar alması mümkün olamaz.

7) İmalat Yöntemleri: Tasarım mühendisi tornalama, frezeleme, delme, kaynak vb. imalat süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tasarlanan ürününün imalat yöntemini belirleme de bu bilgileri kullanabilmelidir. Bu işlemleri yapan tezgah ve malzemelerin çalışma potansiyelleri ve sınırları hakkında ki bilgiler karar verme de çok önemlidir.

8) İletişim Becerisi: Doğru iletişim kurabilme, tasarımcının ürününü her hangi bir insana açık ve anlaşılır bir dille ifade edebilmesi için gereklidir. Böylece ikna edici olabilir, aksi halde tasarımın anlam ve önemi ortaya çıkamaz. Yazılı anlatımlarda görsellerden, grafiklerden faydalanmak gerekir.

Yukarıda anlatılan bu 8 madde, bir makine tasarım mühendisi veya her hangi bir sistemi tasarlayan tasarımcı için, sahip olunması gereken temel beceri ve özelliklerdir. Bunlara ek olarak; tasarım kabiliyeti, iyi tahmin yapabilme, simülasyon kabiliyeti, ölçüm tekniklerine hakimiyet, özenli olma ve takım olarak çalışabilme vb. özellikler geliştirilmelidir. Başarılı bir sonuç elde etmek istiyorsanız tüm bu becerilerinizi zamanla ilerletmek ve üst seviyelere çıkarmanız gerektiğini unutmayın.

KAYNAKÇA

1-Mühendis Beyinler