Madencilik Sektörü, Yenilenebilir Enerji Yatırımlarıyla İvme Kazanacak

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, madencilik faaliyetleri için gereken elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasının sektör için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Emiroğlu, “Madencilik şirketleri enerji maliyetlerini düşürmek ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneliyor.” diyerek Türkiye’nin ciddi bir maden potansiyeli bulunduğunu, bu potansiyelin yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisine bağlı olduğuna vurgu yaptı. Yatırımların bu yönde olması gerektiğini düşünen Türkiye Madenciler Derneği Başkanı, madenciliğin gelişmesini engelleyen faktörlerin başında hızla artan enerji maliyetlerinin olduğunu ifade etti.

Ali Emiroğlu, son yıllarda birçok madencilik şirketinin enerji maliyetlerini ve karbon ayak izlerini azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneldiğini belirtti.

Emiroğlu, madencilik faaliyetlerinin genellikle kırsal bölgelerde ve altyapı hizmetlerinin bulunmadığı yerlerde yapıldığını aktararak şu sözleri ekledi:

“Bu yerlerde üretilen madene dayalı tesis kurulmak istenildiğinde, maden üretimi ve bu tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasının maliyetleri karşılanamadığından madencilik yatırımları cazibesini kaybediyor. Madencilik yatırımlarını teşvik etmek için madenciliğin yapıldığı hazine arazisi, mera, orman alanlarında madencilik faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız enerji üretim tesisleri kurulması amacıyla ‘altyapı tesisleri’ tanımına ekleme yapılması sektörümüz adına son derece olumlu bir gelişme.”

Söz konusu düzenleme sayesinde elektrik enerjisi üretimi konusunda gerekli izinlerin daha hızlı alınabileceğine dikkati çeken Emiroğlu, “Böylece madencilik sektörü, yenilenebilir enerji yatırımlarını daha hızlı hayata geçirebilecek ve enerji maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zayıflayan rekabet gücünü bir nebze olsun geri kazanabilecek. Ülkemizde madencilik sektörünün gelişmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için atılacak her türlü adımı destekliyoruz.” dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, organize sanayi bölgeleri ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren bir kanun teklifini 14 Mart‘ta kabul etti. Bu düzenleme kapsamında, madencilik faaliyetleri için gereksinim duyulan elektrik enerjisi tüketimini karşılamak amacıyla inşa edilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri de “altyapı tesisi” kapsamına dahil edilecek.