Legrand Grup Türkiye Yarının Genç Liderlerini Keşfediyor!

Legrand Grup Türkiye yükselme potansiyeline sahip genç liderleri keşfetmek için oluşturduğu Genç Kurul ile çalışmalarına başladı.

Türkiye geleceğinde önemli rol alacak, misyon ve vizyonuna yeni ve farklı görüş açıları geliştirerek yön verecek, yükselme potansiyeline sahip genç, yenilikçi düşünen ve yaratıcı liderleri keşfetmek amacıyla Legrand Grup, Türkiye Ülke CEOsu Sayın Levent Ilgın’ın önderliğinde hayata geçen Genç Kurul faaliyetlerine adım attı.

Ülke CEO’su, Pazarlama Direktörü, İK Müdürü ve yaş ortalamaları 27,5 olan 12 asil üyeden oluşan Genç Kurul’da genç lider adayları, yeni ve yaratıcı bakış açıları altında geliştirdikleri ilham verici fikirlerini uygulamaya geçirebilme imkanı bulacaklar. Liderlik, yenilikçi düşünce, araştırmacılık gibi değerli kavramlar Genç Kurul’da ön planda kendini gösterirken, genç lider adayları alacakları yöneticilik eğitimleri ve üst yönetimden mentorluk desteği sayesinde yönetim yeteneklerini geliştirerek Legrand Grup Türkiye geleceğine de katkıda bulunacaklar.

Legrand Grup Türkiye genç neslin perspektif ve fikirlerine değer veriyor. Legrand Grup Türkiye Ülke CEO su Sayın Levent Ilgın, yaş ortalamasının 27,5 olduğu Genç Kurul’un amacının genç liderleri keşfetmek ve onların bakış açılarından geleceğin insan kaynakları, üretim, pazarlama, tüketim vb. konularında yarının yolculuğuna beraber çıkarak yeni keşiflerde bulunmak olduğunun altını çiziyor.