KUZKA ve KOSGEB ortaklığıyla KOBİ’lere Finansman Katkı

2023 yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı ile KOBİ’lere 20 milyon TL bütçe ayrıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı ortaklığıyla hazırlanan finansman destek programı sayesinde KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu yatırımın karşılanması amaçlanıyor. Bu programdan yararlanacak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin projeye başvuru hakkı bulunuyor. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu faaliyetler için KOSGEB, bütçeyi 20 milyon TL olarak belirledi.

2023 yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı’nın detayı ise şu şekilde:

 “Program kapsamında, KOSGEB ile ilgili Aracı Kuruluş arasında yapılan protokolde belirlenen oran üzerinden başarılı bulunan projelerin kredi finansman maliyeti hesaplanacak ve bu giderler KOSGEB tarafından karşılanacak. KUZKA ve KOSGEB iş birliğinde sağlanacak ortak finansman desteği, KDV hariç olmak üzere asgari proje bütçesi 500 bin TL, azami proje bütçesi 2 milyon 500 bin TL, ajans kâr payı destek oranı ise kredi veya finansal kiralama işleminde faiz/kâr payı oranının 12 puanı olarak desteklenecektir. Başvuruların KAYS üzerinden yapılacağı son tarih 10 Mart 2023 saat 18.00’dir. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın finansman desteği çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapabilecekler. Başvuruların tamamlanmış olması için KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması gerekiyor. Taahhütname ise en geç 17 Mart 2023 Saat 18.00’a kadar e-imzalı veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilecektir. Programa ilişkin detaylı bilgiye Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı web sitesinden ulaşabilmektedir.’’