Zorlu: Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Paydaşlara Açık

Zorlu Holding’in sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinde, toplumsal cinsiyet eşitliği önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Holding, cinsiyet eşitliği temelli eğitimleri tüm paydaşlarının erişimine açarak, bu sayede cinsiyet temelli önyargıların fark edilmesini amaçlıyor.

Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin temelini, toplumsal cinsiyet eşitliği oluşturuyor.

Zorlu Grubu, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımını yansıtan Eşit Bi’Hayat manifestosunda belirtildiği gibi, sadece insan kaynaklarından değil, aynı zamanda tedarikçilerden müşterilere kadar değer zinciri içindeki tüm paydaşların farkındalığını artırmayı hedefleyen bir kurum olarak öne çıkıyor. Yeni bir uygulamayla, Zorlu Grubu çalışanları tarafından yoğun ilgi gören toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi; kurumun bayileri, tedarikçileri ve servis ağı çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşların erişimine sunuldu. Artık toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kendini geliştirmeyi arzulayan herkes, eğitime Zorlu Holding Youtube kanalı üzerinden ulaşabiliyor.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik, uygulama hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde, tüm Grup şirketlerimizin ortak aklı ve çabasıyla fırsat eşitliğini savunuyoruz. Kapsayıcılıktan beslenen bir kurum kültürünü geliştirmek ve değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızın toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını artırmak üzere çalışıyoruz. Kadın rol model ve liderlerin sayısının artması ve üst yönetimde eşit temsilin sağlanması adına sivil toplum örgütleri ile iş birlikleri gerçekleştiriyor, bu alandaki kurumsal temsiliyetleri önceliklendiriyoruz. Eşitliğin dilde başladığına inanıyor, günlük hayatta ve iş ortamında daha kapsayıcı bir dil kullanımını teşvik edecek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Cinsiyet önyargıları başta olmak üzere, cinsiyetçi söylemler, kadına yönelik şiddet gibi birçok unsurla mücadele edebilmek için; kamu, sivil toplum ve özel sektör başta olmak üzere herkesin üzerine düşen sorumluluğu üstlendiği, güçlü ve sürdürülebilir bir dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz. Bu dönüşümün kolektif bir biçimde gerçekleştirilmesi ve toplumdaki bireylerin temel bir farkındalık seviyesine ulaşması büyük önem taşıyor. Bu yaklaşımla bayilerimiz, tedarikçilerimiz, servis ağımızın çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın erişimine sunduğumuz ‘e-eğitim’ aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili temel kavramların gündeme gelmesini, konuyla ilgili bilgi düzeyini ve duyarlılığı bir adım öteye taşımayı amaçlıyoruz. Zorlu Holding olarak, etki alanımızın verdiği güçle, yalnızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değil, her daim kadınların eşit hak ve fırsatlara ulaşabilmesi adına çalışacağız.”