Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yıllık Faaliyet Raporu Yayımlandı

2022 yılı “Yeşil Mutabakat Eylem Planı Faaliyet Raporu” yayımlandı. Rapor, Türkiye’nin uluslararası ticaret düzeninde ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına uyum sağlamayı hedeflediğini gösteriyor.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın kapsayıcı bir şekilde sağlanması için bir yol haritası sunan rapor, birçok başlığı gözler önüne seriyor. Türkiye, 2021 yılında hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile ülke genelinde sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı desteklemeyi, Türkiye ekonomisi ve sanayisinde yeşil dönüşümü teşvik etmeyi, küresel tedarik zincirlerine daha fazla entegre olmayı ve yeşil yatırımları Türkiye’ye çekmeyi amaçlıyor. Plan, Türkiye’nin uluslararası ticaret düzeninde ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına uyum sağlamayı da hedefliyor.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı Faaliyet Raporu 2022, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki başlıklarda kaydedilen gelişmelerin yanı sıra, kapsayıcı bir yeşil dönüşüm sağlanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü çalışmalara da yer veriyor. Raporda, çalışmaların devam ettiği ilave alanlar da belirtilerek, Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmak için gereken çalışmaların sürdürüleceği vurgulanıyor.

Rapor, Türkiye’nin sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil finansman, sürdürülebilir tarım ve akıllı ulaşım gibi alanlardaki çalışmalarına dair bilgileri içeriyor. Rapora göre Türkiye, 2022 yılında AB ülkelerine yaklaşık 13,1 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi ve toplam ihracat tutarı ise 31,8 milyar dolar oldu. Rapor, Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda, uluslararası ticaret düzeninde de başarılı bir şekilde ilerlemekte olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye’nin AB’ye yaptığı ihracatın toplam ihracat içindeki payının yüzde 41,5 olduğu belirtiliyor. Bu durum özellikle çelik, çimento ve alüminyum gibi sektörlerde AB’nin önemli tedarikçileri arasında yer alması nedeniyle Türkiye’nin sınırda karbon düzenlemelerinden en çok etkilenecek ülkelerden biri olacağına dikkat çekiliyor. Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin, bu sektörlerde de yeşil dönüşümü hızlandırarak sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapması gerektiği vurgulanıyor.

Türkiye’nin sanayi sektörünün rekabet gücünü sınırlamamak için AB metodolojisi ile uyumlu bir Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi kurulması yönünde çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Bu sistemden elde edilecek gelirlerin sanayinin yeşil dönüşümü, temiz enerji dönüşümü ve diğer azaltım, uyum ve adil geçiş önlemleri için kullanılacağına dikkat çekiliyor.

Raporda, Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın hazırlandığına dair bilgi yer alıyor. Bu proje kapsamında Türkiye’nin genelinde kaynakların daha verimli kullanılması ve atık yönetimi konusunda katkı sağlayacak döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmek amaçlanıyor. Ayrıca AB’nin Döngüsel Ekonomi Modeli’ne uygun olarak Türkiye’nin kurumsal ve teknik kapasitesinin döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca raporda çevreye duyarlılığı arttırmak amacıyla yeşil yıkama (greenwashing) adı verilen yanıltıcı reklamların önüne geçilmesi ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar yapıldığı ifade ediliyor. Ayrıca, doğaya zarar vermeyen, çevreyi koruyan ve sürdürülebilirlik ilkesine uygun mal ve hizmetlerin tanıtımının teşvik edildiği belirtiliyor. Bu sayede tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve doğru seçim yapabilmesi amaçlanıyor.