Yenilenebilir Enerji 2023’te Arşa Çıktı

IEA’ın raporuna göre, COP28’de belirlenen “yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması” hedefini gerçekleştirebilmek için ülkelerin yeni politikalar geliştirmeleri gerekiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın “Yenilenebilir Enerji 2023” raporuna göre, 2023 yılı, Çin’in güneş enerjisi santrali (GES) pazarındaki etkisiyle birlikte yenilenebilir enerji kapasitesinde önemli bir artışa tanıklık etmiştir. Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi, 2023 yılında yaşanan yaklaşık yüzde 50’lik artışla 510 GW seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırmıştır. GES, dünya genelindeki yenilenebilir kapasite artışının üçte birini oluşturmuştur.

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya’da yaşanan yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış, tarihsel olarak en yüksek seviyelere ulaşmıştır. Çin ise bir önceki yıl gerçekleşen dünya genelindeki toplam kurulum kadar GES kapasitesini artırmış ve rüzgâr enerjisi santrali (RES) kapasitesini %66 oranında artırmıştır.

Rapora göre, 2028’e kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 7.300 GW’ye ulaşması beklenmektedir. Ancak COP28’de onaylanan “yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması” hedefine ulaşmak için, yeni makroekonomik ortama yönelik belirsizliklerin yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha hızlı yaygınlaşmasını engelleyen altyapı yetersizlikleri, idari engeller ve yetersiz finansman gibi bazı zorlukların aşılması gerekmektedir.

Rapor, hükümetlerin bu engelleri aşarak 2030’a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 11.000 GW’nin üzerine çıkarabilmesinin ve böylece COP28’de belirlenen hedefe ulaşabilmesinin mümkün olduğunu belirtmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, fosil yakıtlardan daha cazip hale gelmesi beklenmektedir. Rapora göre, önümüzdeki beş yıl içinde dünyada büyük bir enerji dönüşümü gerçekleşecektir. 2023-2028 döneminde, destekleyici politikaların etkisiyle 130’dan fazla ülkede toplamda 3.700 GW’lık yenilenebilir enerji kapasitesi devreye alınacaktır. Bu senaryoya göre, yaygınlaşan yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 95’ini GES ve RES oluşturacak ve daha düşük üretim maliyetleriyle yenilenebilir enerji, fosil yakıtlardan daha cazip hale gelecektir.