Yapay Zeka Yatırımı Karbon Salınımını Artırıyor

A robot arm planting a tree in a green field.

Teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımları, enerji tüketimini artırıyor. Google’ın sıfır karbon hedefi tehlikede, son 5 yılda emisyonları %50 arttı.

Google’ın yeni yapay zeka ürünleri için enerji tüketen veri merkezlerine olan bağımlılığı artıyor, bu da sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini tehlikeye atıyor. Son 5 yılda, şirketin sera gazı emisyonları %48 arttı. Google, artışın ana nedeninin veri merkezlerinin elektrik tüketimi ve tedarik zincirinin ürettiği emisyonlar olduğunu açıkladı. Şirketin yıllık çevresel raporuna göre, 2023’te emisyon üretimi bir önceki yıla göre %13 artarak 14,3 metrik ton oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı, veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2026’da 2022 seviyelerinin 2 katına çıkarak saatte 1000 terawatt’a ulaşacağını ve bu miktarın Japonya’nın elektrik talebine eşit olacağını belirtti. SemiAnalysis’in bulgularına göre ise 2030’da yapay zeka, küresel enerjinin %4,5’ini tüketecek.

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, geçen hafta yapay zekanın iklim kriziyle mücadeleye yardımcı olacağını belirtti. Büyük teknoloji şirketlerinin temiz elektrik kaynakları için fazladan ödeme yapmaya istekli olduğunu ve yeşil enerji kullanmak istediklerini belirtti.

Teknoloji şirketleri, iklim hedeflerini karşılamak için yenilenebilir enerjiyi büyük ölçüde satın alıyor. Ancak, yapay zeka ürünlerine yapılan büyük yatırımlar, karbon emisyonlarını azaltma taahhütleriyle çelişiyor. Yatırımlar nedeniyle kullanılan bilgisayar sunucuları ve çiplerin üretim ve taşıma süreçleri de emisyonları artırıyor. Yapay zeka patlamasına katkıda bulunan bir diğer çevresel faktör ise su kullanımı. Yeni bir çalışma, yapay zekanın 2027’ye kadar 6.6 milyar metreküp su kullanacağını ve bunun İngiltere’nin yıllık tüketiminin üçte ikisine eşdeğer olduğunu gösteriyor.

author avatar
Selin Akturk