Vestbee, Temiz Çevre Teknoloji Girişimlerini Desteklemek için Yeni Bir Program Başlatıyor

Orta ve Doğu Avrupa’daki girişimlerle yatırımcıları bir araya getiren platform Vestbee, sektör liderleri ve önde gelen yatırımcılarla iş birliğinde, Hello CleanTech adlı yeni bir programı başlattı. Programın amacı, etkili teknolojik çözümler geliştiren girişimlere destek sağlamak, temiz çevre teknolojileri sektörünü hızlandırarak dünya enerji sektörüne gerçek bir etki yaratmak.

Programa seçilen girişimler, sektör liderleriyle ticari iş birliği, deneyimli uzmanlardan iş, teknoloji ve fon desteği ve önde gelen risk sermayesi fonlarına erişim gibi değerli fırsatlardan yararlanacak. Program ortakları arasında EIT InnoEnergy ve Tauron Polska Energia, Ciech gibi önde gelen enerji şirketleri, Avrupa bulut sağlayıcısı OVHcloud ve Neste Corporation, E44, Tangent Line, Doral Group Renewable Energy Resources gibi erken aşama yatırımcılar bulunuyor.

EIT InnoEnergy Orta Avrupa’nın CEO’su Marcin Wasilewski programla ilgili şunları söyledi: “Hedefler koymak bir şeydir, gerçekleştirmek başka bir şeydir. Temiz sanayiye geçiş kolay olmayacak. Beklediğimizden daha uzun sürebilir, göremediğimiz engellere takılabiliriz. Başarılı olmayacak tüm fikirler, tamamlanmayacak tüm projeler ve hayatta kalmayacak tüm girişimler… Bizim görevimiz, geçişi hızlandırmak ve bu girişimlerin risklerini azaltmaktır. Ne kadar zor olursa olsun… Enerji maliyetlerini düşüren, verimliliği artıran, sera gazı emisyonlarını azaltan, istihdam yaratan ve rekabeti artıran yeni teknolojilere destek vererek bunu mümkün kılıyoruz. Hello CleanTech programı, yenilenebilir yakıtlar, yeşil hidrojen, gıda değer zincirinin karbonsuzlaştırılması, döngüsel ekonomi için geri dönüşüm ve dijital çözümler gibi temiz çevre teknolojileri ile ilgili alanlardaki yenilikçi fikir sahiplerini davet ediyor. Seçilen şirketler; EIT InnoEnergy ve diğer program ortaklarından destek alacabilecek, fonlara erişim sağlayabilecek, endüstriyel pilot çalışmalar gerçekleştirebilecek veya çözümlerini ticarileştirmek için destek alabilecekler.”

EIT InnoEnergy ve Vestbee inovasyon ekosistemlerinden geniş kaynaklara erişme, deneyimli endüstri liderleri ağına katılma, program ortaklarıyla ticari iş birliği fırsatları, Impact Ventures, Oxo, WEG, Iron Wolf Capital, Satus Ventures, Level2 Ventures, 212 ve daha fazlası gibi risk sermayesi fonlarına tanıtım gibi özel tekliflerden yararlanma imkanı sunan Hello CleanTech, bu alanlarda çalışan girişimler için eşsiz bir fırsattır.

Seçilen girişimler; çözümlerini geliştirecek ve test etmelerini sağlayacak doğru altyapıya sahip olmak için teknolojik destek alacaklar. Seçilen girişimler, program ortaklarından 200.000 Euro değerinde girişim desteği ve diğer maddi ödüllere de erişebilecek.

Programa Hangi Girişimler Başvurabilir?

Hello CleanTech, çevre dostu çözümler geliştiren etki odaklı şirketlere destek sağlayacak. Başvurular, aşağıdaki yeşil teknoloji sektörlerinde çalışan tüm yenilikçi şirketler için açıktır:

  • Dijital çözümler,
  • Isı, enerji yoğun sektörler ve zorlu taşımacılık için biyoenerji,
  • Yenilenebilir yakıtlar ve biyokimyasal hammaddeler,
  • Yeşil hidrojen ve “power-to-X” çözümler,
  • Gıda değer zincirinin karbonsuzlaştırılması ve döngüsel ekonomi için geri dönüşüm.

Nasıl başvurabilirsiniz?

14 Nisan’a kadar Vestbee web sitesi üzerinden Hello CleanTech’e başvurabilirsiniz.

Hello CleanTech hakkında daha fazla bilgi için programın web sitesini buradan ziyaret edin: vestbee.com/hello-cleantech

author avatar
Gülfize Topaloğlu