Varaka Kâğıt 250 Bin Ton Kâğıdı Geri Dönüştürdü

Çevre bilincinin önem kazanmasıyla birlikte atık yönetimi faaliyetlerine gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. Sürdürülebilir enerjiyi ve geri dönüşümü bir misyon olarak belirleyen Varaka Kâğıt, üretiminin esasını %100 atık kağıt üzerine inşa ediyor. Yıllık 250.000 ton hurda kâğıdı toplayarak mamule dönüştüren Varaka Kâğıt, fabrika bünyesinde oluşturduğu sürdürülebilir enerji sistemleriyle kendi enerjisini de kendisi üretiyor.

Hammadde olarak ağaçların değil, sadece hurda kâğıtların kullanıldığı, su ve enerjinin pek çok benzer tesisten 5 kat daha az tüketildiği Varaka Kâğıt tesisleri sürdürülebilirlik çalışmaları için önemli bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. ISO 50001Enerji Yönetim Sistemi, Sıfır Atık Belgesi gibi lisanslara sahip olan Varaka, 2023-2025 yılı planına Atık Su İleri Arıtma Tesisi ve GES Projesi’ni dahil etmiş durumda.

Üretimin esasını sürdürülebilirlik olarak belirleyen Varaka, %100 hurda kağıt kullanarak kâğıt ve ambalaj atıklarını ekonomiye geri kazandırıyor.

Sürdürülebilir enerji tasarrufuna tam destek

Kendi enerjisini öz kaynaklarıyla tesis eden Varaka Kâğıt’ın Balıkesir’de bulunan tesisi, yılda 250.000 tonambalaj kâğıdının yanında sürdürülebilir enerji noktasında da önemli bir tasarrufa imza atıyor. Sürdürülebilirlik noktasında buhar ve elektrik enerjisi ihtiyacı için kendi kojenerasyon tesisini kuran Varaka, 320.000 MWelektrik üretimi kapasitesine ulaştı.

Tesiste kullanılan en son teknoloji FGD baca gazı giderim sistemleriyle yasal emisyon sınırlarının altında kalarak çevre duyarlılığı öne çıkarılırken, yüksek verimlilikle çalışabilme becerisine sahip buhar türbiniyle de sürdürülebilir bir enerji tasarrufu sağlanıyor.

Kojenerasyon tesisi ile sadece elektrik üretilmiyor; aynı zamanda saatte maksimum 150 ton buhar üretimi ile tesisin kurutma ihtiyacı da karşılanıyor. Enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanarak fabrikanın çevreciliği ön plana çıkarken prosesten çıkan atık suları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinden oluşan ve günlük 9400 metreküp kapasiteye sahip arıtma tesisinde arıtılarak deşarj ediliyor aynı zamanda yapılan iyileştirmeler ile su tüketimi 6.000 m³ verilerine indirgenmiş durumdadır.