“Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü Raporu 2024” Yayınlandı

Ticaret Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü Raporu, 2024 yılına dair önemli verileri ve karşılaştırmaları gözler önüne seriyor.

İllerin e-ticarete uyumuna ilişkin bir endeks sunan raporda, ilin e-ticaret satışlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı (e-GSYH), e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısının o ildeki toplam işletme sayısına oranı ve işletmelerin e-ticarete entegrasyonu, e-ticaret satışlarının ildeki e-ticaret alışlarını karşılama oranı, İlde faaliyet gösteren e-ticaret işletmesi başına düşen e-ticaret satış hacmi gibi göstereler değerlendirmeye alındı.

Verilere göre, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin en fazla bulunduğu ilk 5 il İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak kaydedildi.

E-ticaret faaliyetinde bulunan esnaf işletmesi sahiplerinin yüzde 70,5’i erkek, yüzde 29,5’i ise kadındır. Esnaf işletmesi sahiplerinin yaşlarına göre dağılımına bakıldığında çoğunluğun 25-44 yaş aralığında olduğu görüldü.

E-ticaret hacmi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak,1,85 trilyon liraya ulaştı. İşlem sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 22,25 artarak, 5,87 milyar adet olarak gerçekleşti. 

2024 yılında ise e-ticaret hacminin 3,4 trilyon lira ve işlem sayısının da 6,67 milyar adet olacağı öngörülüyor.

author avatar
Ezgi Aydoğanoğlu