TÜBİTAK Uluslararası Adımlarını Hızlandırdı

TÜBİTAK, bilgi birikimlerini diğer ülkelerle paylaşmak ve ilişkilerini güçlendirmek amacıyla uluslararası iş birliği yapmayı hedefliyor.

TÜBİTAK, uluslararası adımlarını hızlandırdı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Endonezya ve Güney Afrika ile ortak çalışma grubu oluşturarak, bilgi birikimlerini paylaşma amacı güdüyor. Ayrıca Arjantin ile ortak çağrı, Brezilya ve Hindistan ile de iş birliği yaparak ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

G20 Araştırma ve Yenilik Girişimi Zirvesi, Hindistan’ın Mumbai kentinde gerçekleştirilmiş ve iklim değişikliği konusunda “Eşitlikçi Bir Toplum İçin Araştırma ve İnovasyon” temasıyla düzenlendi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’yi temsil etmek üzere zirveye katılmış ve “G20 Araştırma Bakanları Toplantısı” çerçevesinde konuşmalar yaptı. Aynı zamanda G20 ülkeleri ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Enerji Odaklı Temaslar

Zirvedeki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mandal, Hindistan’ın başkanlığı sırasında G20 RIIG’nin öncelikli konuları olan “Sürdürülebilir Enerji İçin Malzeme Alanında Döngüsel Biyo-Ekonomi”, “Enerji Dönüşümü için Eko-Yenilikler” ve “Sürdürülebilir Mavi Ekonomi” alanlarında araştırma ve inovasyon iş birliğini teşvik etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Mandal, Türkiye’nin yeryüzündeki tüm canlılar için ortak bir gelecek inşa etme anlayışına başından beri bağlı kaldığını vurgulayarak, dünyanın kaliteli kalkınmasına “yeşil çözümler” sunmaya hazır olduklarının altını çizdi. Ayrıca Mandal, Türkiye’nin Ekim 2021’de Paris Anlaşması’nı onaylaması ve 2053’e kadar net sıfır emisyon hedefi gibi iddialı iklim değişikliği taahhütlerinde bulunduğunu belirterek, “Küresel sürdürülebilirliğe kendini adayan Türkiye, iklim değişikliği sorununun aciliyet ve önemini de kabul ediyor.” şeklinde konuştu.

Eylülde Arjantin İle Ortak Çağrıya Çıkılacak

Mandal, zirveye davetli ülkelerin temsilcileriyle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle küresel araştırma ekosistemindeki iş birliklerinin artırılması konusunda görüştüklerini ifade etti. Hindistan, Brezilya, Arjantin, Endonezya, Umman ve Güney Afrika Cumhuriyeti temsilcileriyle yapılan görüşmelerde ortak çalışma alanları ve önceliklerin belirlenmesine yönelik mutabakat sağlandığını dile getirdi. Endonezya Ulusal Araştırma ve Yenilik Ajansı heyetiyle yapılan görüşmede, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliklerinin artırılmasının istişare edildiğini belirten Mandal, ortak çalışma gruplarının oluşturulması ve önceliklerin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti. Mısır Bilim, Araştırma ve Teknoloji Akademisi heyetiyle yapılan görüşmede ise Türkiye ve Mısır arasındaki iş birliği sürecinin etkinleştirilmesi ve ortak çağrıların açılması konusunda faydaları gözlemlediklerini aktardı.

Arjantin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı heyetiyle yapılan görüşmede ise yapay zeka, ileri malzemeler, biyoteknolojik ilaçlar ve deprem çalışmaları gibi alanlarda iş birliği potansiyelinin değerlendirildiğini ve Eylül ayında ortak çağrıya çıkılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Ayrıca Antarktika alanındaki çalışmalarda iş birliğinin oluşturulması için neler yapabileceklerini görüştüklerini ifade etti. Güney Afrika Cumhuriyeti’nden gelen heyetin, Ulusal Araştırma Fonu (NRF) ve Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (CSIR) gibi muadil kuruluşlarının bulunduğunu belirten Mandal, Eylül ayında bu heyetin Türkiye’yi ve TÜBİTAK’ı ziyaret etmesinin planlandığını ve ziyaret öncesi bir çalışma grubuyla iş birliği detaylarının netleştirileceğini duyurdu.