TMGD, Sürdürülebilirlik Alanında Uluslararası Belge Aldı

TMGD A.Ş, uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği faaliyetlerini doğrulayan yetki belgesini aldı. Bu belgeye sahip olan ilk Türk şirketi oldu.

Tehlikeli madde üreten, tehlikeli maddeleri hammadde olarak kullanan veya taşıyan şirketlere, güvenlik, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, atık geri kazanımı gibi konularda danışmanlık hizmeti sunan TMGD A.Ş., Alman akreditasyon kuruluşu Deutsche Akkreditierungsstelle (DakkS) tarafından önemli bir belge ile ödüllendirildi.

Uluslararası geçerliliği olan DIN EN ISO/IEC 17029:2020 ve DIN EN ISO 14065:2022 standartlarına göre gerçekleştirilen doğrulama faaliyetlerini yürütme yetkisine sahip dünyadaki 16’ncı, Türkiye’nin ise ilk ve tek onaylı kuruluşu haline geldi.

Bu belge, TMGD’nin farklı sektörlerde sera gazı emisyonlarını ölçme, izleme ve azaltma yeteneğini belgelemekte ve uluslararası standartlara uygun hizmetler sunma yetkinliğini onaylamakta.

27 Temmuz 2023 tarihinde bu belgeyi alan TMGD; enerji üretimi ve dağıtımı, genel imalat, metal ve alüminyum üretimi, madencilik ve mineral üretimi, kimya üretimi, karbon yakalama ve depolama, taşımacılık, atık yönetimi, tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımları gibi sektörlerde DIN EN ISO 14064-1:2019 ve DIN EN ISO 14064-2:2020 standartlarına göre faaliyet yürütebilme yeteneğini uluslararası düzeyde kanıtladı.