Temiz Enerjide Dijitalleşme Fırsatı

Türkiye’de temiz enerjinin gelişimi için önemli bir fırsat olan Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi düzenlendi.

Huawei Digital Power Türkiye Genel Müdürü Guanliang Zhao, Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin temiz enerji alanında önemli fırsatlara ve geniş bir iş potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Zhao, Huawei’in güçlü kurumsal yapısı ve satış sonrası hizmetleriyle enerji depolama alanında yatırımcılara gereksinim duydukları güvenceyi sağlamaya devam edeceğini vurgulayarak, “Enerji depolama sistemlerinin sektörün temel yatırım kalemlerinden biri haline geleceğine inanıyoruz” şeklinde değerlendirme yaptı.

Dijitalleşmeye Öncülük Edecek

Huawei Digital Power Avrupa Başkanı Chen Le, Huawei Digital Power’ın sıfır karbon hedefiyle dijitalleşmeye öncülük ederek akıllı bir dünya için çalıştığını belirtti. Chen Le, sürdürülebilir ve daha yeşil bir geleceği hedeflediklerini vurgulayarak, Huawei Digital Power’ın Türkiye’de faaliyetlerine başladığı 2021 yılından bu yana ülkenin güneş enerjisi sektörüne katkı sağlamaya devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, verimli bir dijital güç ekosistemi oluşturmak için iş ortaklarıyla ve güneş enerjisi endüstrisiyle işbirliği içinde çalışmaya kararlı olduklarını belirtti. Partner EGS Üst Yöneticisi ve EDİDER Başkan Yardımcısı Alper Terciyanlı ise dağıtık depolama sistemlerinin enerji dönüşümündeki rolünü ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularını paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Terciyanlı, yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesinde regülasyonların önemli bir rol oynadığını vurgulayarak şunları ekledi:

“Lisanssız üretim tesislerinin piyasaya hızlı ve doğru şekilde entegrasyonu, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama sistemlerinin organize elektrik piyasalarına katılımının piyasa ve elektrik fiyatları üzerindeki etkileri, enerji depolama sistemlerinin şebekeye bağlantısında karşılaştığımız teknik zorlukları ve belirsizlikleri aşmak için hangi adımların atılması gerektiği, dağıtık enerji kaynaklarının ve bu sistemlerin işletilmesinde kullanılacak teknolojilerin, 10 yıl sonra nasıl bir elektrik piyasası yaratacağı, enerji depolama sistemlerinin Türkiye’nin enerji geleceği özelinde bir yol haritası oluşturacaktır.”