Temiz Enerji İstihdam Artışı Gösterdi

Dünya genelinde, geçen yıl, yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %8 oranında arttı.

Dünya genelinde, geçen yıl, yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %8 artarak 13 milyon 700 bin kişiye ulaştı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan “Yenilenebilir Enerji ve İstihdam 2023 Raporu”na göre, yenilenebilir enerji kapasitesi dünya genelinde geçen yıl 295 gigavat artışla 3 bin 372 gigavata yaklaştı. Temiz enerji alanındaki istihdam ise geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık %8 artış gösterdi ve 13 milyon 700 bin kişiye ulaştı.

Geçen yıl yaşanan ve etkileri halen devam eden küresel enerji krizine rağmen, söz konusu artışta, ülkelerin sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşma planları, artan talep, rekabet, teknolojik gelişmeler ve üretim süreçlerindeki değişimler etkili oldu.

5 Milyona Yaklaştı

Rüzgar, güneş, biyokütle gibi temiz enerji teknolojilerini temel alan bir rapora göre, istihdamda lider konumda olan güneş enerjisi sektöründe çalışan sayısı geçen yıl itibarıyla 4 milyon 900 bin olarak kaydedildi. Bu dönemde, hidroelektrik sektöründe 2 milyon 500 bin, biyokütle, biyogaz ile sıvı biyoyakıt sektöründe istihdam 5 milyon 580 bine ve rüzgar enerjisi sektöründe ise 1 milyon 400 bin kişiye ulaştı.

Isıtma ve soğutma sektöründe istihdam geçen yıl itibarıyla 710 bin, diğer yenilenebilir enerji alanlarındaki istihdam ise 640 bin kişi olarak kaydedildi. Rapora göre, dünya genelinde temiz enerji sektöründeki istihdam artışının devam edeceği ve 2030’da bu alanda çalışan sayısının 38 milyonu bulacağı öngörülüyor.

Enerji Dönüşümü Teknolojilerinde de İstihdam Artacak

Diğer enerji dönüşümü teknolojilerinde ise istihdamın bu dönemde 74 milyon 200 bine ulaşması bekleniyor. Bu artışta, ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelede attığı adımlar, temiz kaynaklı enerji kaynaklarını sisteme daha fazla entegre etme hedefleri, enerji verimliliği çalışmalarının hız kazanması, elektrikli araç kullanımının artması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetlerindeki düşüş, ve yenilenebilir enerjinin küresel ölçekte sisteme dahil edilmesine yönelik artan çabalar gibi faktörlerin etkili olması öngörülüyor.