Tekstil Atık Suları Tarımda Değer Kazanıyor!

Ege Üniversitesi‘nden bilim insanları, tekstil üretim tesislerinden çıkan atık suların arıtılmasını sağlayan bir proje geliştirdi. Bu proje, atık suların tarımsal sulamada kullanılmasına olanak tanıyor.

Proje ile çevreye zarar veren atık suların doğaya verdiği etki azaltılıyor ve tarımsal sulama için sürdürülebilir bir çözüm sunuluyor. Ege Üniversitesi’nin bu çalışması, tekstil sektöründe çevresel açıdan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Vahşi sulama, iklim değişikliği, artan nüfus gibi etkenler nedeniyle tarımsal üretim için hayati önem taşıyan su kaynakları hızla azalıyor. Bu endişe verici duruma karşı önlem almak isteyen bilim insanları, gelecekteki su krizini engellemek için araştırmalarını yoğunlaştırıyorlar. Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler bulma hedefiyle çalışmalarını sürdüren uzmanlar, tarımsal üretim için su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak projelere odaklanıyorlar. Bu çabalar, gelecek nesillerin su güvenliğini korumak ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Ege Üniversitesi’nden bilim insanları, iklim değişikliği kaynaklı su sorunlarını çözme amacıyla önemli bir projeye imza attı. Tekstil fabrikalarından çıkan atık suyu çevre dostu bir şekilde arıtarak tarımsal sulama için kullanılmasını sağlayacak bu proje, gelecekteki su krizine önemli bir katkı sunuyor. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Süheyda Atalay ve Prof. Dr. Ferhan Sami Atalay liderliğinde yürütülen çalışma, yoğun bir 2 yıl süren çaba sonucunda önemli bir aşamaya ulaştı.

Tekstil atık suları iyi bir amaç için kullanılıyor

Proje kapsamında geliştirilen “arıtma sistemi,” fotoreaktör, adsorber, ultrafiltrasyon ve ters ozmoz adı verilen ünitelerden oluşan dört aşamalı bir yapıya sahip. Bu dört üniteli yarı pilot arıtma sistemi, tekstil fabrikalarının atık sularını etkin bir şekilde arıtarak tekrar kullanılabilir hale getiriyor. Bu yöntem sayesinde, atık suların doğaya zarar vermeden tarımsal sulama amacıyla geri kazanılması sağlanıyor. Projenin başarılı ilerleyişi, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevrenin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Süheyda Atalay, “Su hem renk açısından berraklaşıyor hem de içindeki kirlilik yaratan kimyasal maddeler uzaklaştırılmış oluyor. Böylece bu su tekrar fabrika içerisinde proses suyu olarak kullanıldığı gibi tarımda sulama amacıyla da kullanılabilir. Bu sayede önemli miktarda su tüketen tekstil fabrikalarının su döngüsü de sağlanıyor.” dedi.

Atalay, geliştirdikleri arıtma sisteminin yenilikçi ve çevre dostu bir uygulama olduğunu ifade etti ve ekledi:

 “Arıtılan suyun fabrikalarda ayrıca bermuda çimi, şeker pancarı, buğday çimi, pamuk ve arpa gibi bitkilerin sulanmasında kullanılması mümkün. Tuzluluğu gidermek ve boya işlemi esnasında kullanılan tuzu kazanmak için ters ozmoz işlemi uygulandı. Tuzluluk yüzde 98 oranında giderildi. Böylece tuzdan arınan suyun Türkiye’de uygulanan sulama suyu standardı A kalitesine ulaştırılması ve tarımda her türlü bitkinin yetiştirilmesinde başarılı bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.”

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup