Tedarik Zincirinde Emisyon Ölçümünün Önemi Fazla

Emisyonların tedarik zinciri boyunca ölçülmesi ve raporlanması sürdürülebilirlikte önemli rol oynuyor.

Kapsam 1 ve Kapsam 2 raporlamalarına ek olarak, değer zinciri faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarının da izlenmesinin önemi giderek artıyor. Bu, doğrudan emisyonlar ve enerji satın alımlarından kaynaklanan dolaylı emisyonların ötesinde, şirketin tedarik zinciri ve ürün kullanımı gibi geniş bir yelpazedeki etkilerini değerlendirmeyi barındırıyor.

OECD ve Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum, WEF) tarafından hazırlanan “Tedarik Zincirlerinde Emisyon Ölçümü” raporu, tedarik zincirlerindeki emisyon ölçümlerinde işletmelerin karşılaştığı zorlukları ve sahip olduğu fırsatları ele alıyor.

Kapsam 3 emisyonlarının raporlanması genellikle yatırımcı ve sivil toplum beklentilerini karşılama amacıyla gönüllülük esasına dayanırken, bunu zorunlu hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Fakat küresel ölçekli bir standart oluşturmak, yaygın olarak kullanılan raporlama standartları arasındaki veri çeşitliliği ve farklı hesaplama yöntemleri nedeniyle zorlu bir süreç haline gelmiş durumda.

Özellikle tarım ve gıda sektörlerinde coğrafi farklılıkların emisyon tahminlerini daha komplike hale getirdiği, madencilik sektöründe ise aşağı akış emisyonları raporlamasının doğrulanmış veri eksikliği ve standart çeşitliliği nedeniyle zorlayıcı olduğu belirtiliyor.

Sektörel farklılıklar sebebiyle tek bir standartın her sektöre entegre edilememesi, endüstri inisiyatiflerinin farklı ölçüm yaklaşımlarını test ettiği bir ortam oluşturuyor. Fakat bu durum, tedarik zincirleri üzerindeki maliyetlerin artırmasına sebep olabilir.

Dünya ekonomisinde karbon azaltımını desteklemek adına işlevsel ve birbiyle uyumlu şekilde çalışabilen sistemlere ihtiyaç duyuluyor. Bu durumun, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile gelişmekte olan ülkeler tarafından dikkate alınması gerekiyor. Aksi takdirde ölçüm ve raporlama yükümlülüklerinin getirilmesinin rekabet gücünü azaltabileceği ve ticari engeller doğurabileceğine dikkat çekiliyor.

Özel ve Kamu İş Birliği Önemli Rol Oynuyor

Özel sektör ve kamu arasında kurulacak ortaklık, emisyon azaltımında kritik bir rol oynuyor. Bu doğrultuda her sektörün farklı yapılanması göz önünde bulundurularak, uygulanması basit stratejilerin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Raporlamada bildirilen emisyon miktarının üçüncü taraflarca doğrulanması güvenilirliği artırıyor. Süreçte dijital araçların kullanılması da gerekli hesaplamalar ve veri iletimlerini otomatikleştirerek, akışın izlenebilmesine olanak tanıyor.