Sürdürülebilir Binalar: Yeşil Geleceğe İmza

WRI Türkiye, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi” ile Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın etkisi ve önemi konusunda sektör paydaşlarının farkındalığını artırmayı hedefleyerek, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yeni binaların inşası yanı sıra restore edilecek binalar dahil olmak üzere nasıl uygulanacağının anlaşılmasını sağlamayı amaçlıyor.

WRI Türkiye, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi” ile Türkiye’nin yeşil geleceğine katkıda bulunma amacıyla harekete geçiyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sivil Toplum Eylemi Hibe Programı kapsamında finanse edilen bu proje, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) işbirliği ve Danish Green Growth Network (DGGN) desteğiyle hayata geçirilecek.

Şubat 2024’te başlayan bu kapsamlı projenin ana hedefi, bina sektöründe faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı’na dair kapasitelerini güçlendirmek ve farkındalıklarını artırmak; böylece daha entegre bir yaklaşım benimsemelerine destek olmak ve Yeşil Mutabakat’a uyumlarını sağlamaktır.

Proje, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Yeşil Mutabatı’nın Binalara Etkisini Anlatacak

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı bina sektörünün hazır hale gelmesini amaçlayan proje, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, bina sektörü paydaşları arasında diyaloğu artırarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na daha entegre bir yaklaşım benimsemeyi teşvik edecek.

Proje, aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın etkisi ve önemi konusunda sektör paydaşlarının farkındalığını artırmayı hedefleyerek, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yeni binaların inşası yanı sıra restore edilecek binalar kapsamında nasıl uygulanacağının anlaşılmasını sağlayacak.

Toplamda 3 yıl sürecek olan proje, bina sektöründeki paydaşların aktif katılımını bekliyor.

Neler Yapılacak?

  • Paydaşlar arasında iletişimi güçlendirmek ve bilgi ile deneyim paylaşımını kolaylaştırmak için bir ağ ve platform kurulacak.
  • Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgi ve kapasite artışı sağlamak amacıyla 10 e-öğrenme modülü geliştirilecek; çevrim içi seminerler düzenlenecek ve çeşitli şehirlerde yerel bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirilecek.
  • Küresel çapta önemli bir etkinlik olan Uluslararası Pasif Ev Konferansı’na katılım sağlanarak, inşaatta enerji verimliliği konusunda iyi uygulamaları tanımak için bir çalışma ziyareti Danimarka’ya gerçekleştirilecek.
  • Sertifikalı Pasif Ev Eğitimleri düzenlenerek sektörden 50 profesyonel sertifikalandırılacak.
  • Gençlerin ve genç profesyonellerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelik farkındalığını artırmak amacıyla “Sürdürülebilir (İklim Dirençli) Binalar Hackathonu” düzenlenecek.
  • Sürdürülebilir binalara yönelik “İyi Uygulamalar Kütüphanesi” ve “Binalarda İklim Dirençliliği Rehberi” hazırlanacak.
  • Bina sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumunu artırmaya ve iklim değişikliğine dayanıklı hale gelmesini sağlamak için öneriler içeren bir “Politika Notu” hazırlanacak.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup