Sun Tekstil’den Sürdürülebilirlik Hamlesi

Sun Tekstil 2023 yılında tüm ürünlerinin %63’ünü sürdürülebilir hammaddeler kullanarak üretirken, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil ise; bilime dayalı emisyon azaltım hedeflerini belirleyerek, değerlendirilmesi ve doğrulanması için Science Based Target (SBTi) platformuna sundu. Sun Tekstil ve bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, bütünsel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla 2023 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri Sürdürülebilirlik Raporu’nda açıkladı.

Tüm ürünlerin yüzde 63’ü sürdürülebilir hammaddeler kullanarak üretildi

Yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında tüm ürünlerinin %63’ünü sürdürülebilir hammaddeler kullanarak üreten Sun Tekstil, 2021 yılı itibariyle altyapısı uyumlu olan müşterilerine tasarımlarına ait fit numunelerini üç boyutlu kalıp hazırlama yazılımları kullanarak dijital ortamda sunmaya başladı ve 2023 yılında tüm tasarımlarının %38’ini dijital ortamda geliştirerek sundu.

Üretim tesisindeki ISO 14001 Çevre Yönetim sertifikasını başarılı geçen denetim sonucunda yenileyen Sun Tekstil, üretim tesislerinde ve idari ofislerinde 2023 yılında da şebekeden gerçekleşen elektrik enerjisi tüketimini I-REC sertifikalı %100 yenilenebilir enerji kaynağı ile dengeledi. Sun Tekstil buhar üretimi ve genel ısıtma ihtiyacının yaklaşık %65’ini biyokütle enerji kaynaklarından sağlayarak Sun Tekstil Kapsam 1 emisyonlarını %30 oranında azalttı.

Birim ürün başına düşen sera gazı emisyonları 2022 yılına göre %11 oranında azaltıldı

Sun Tekstil bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil ise; 2022 yılında yatırımını gerçekleştirdiği %95 oranında su geri kazanımı sağlayacak, inovatif teknolojiye sahip ileri arıtma tesisinin kurulumunu tamamladı. 2023 yılında gerçekleştirdiği saha çalışmalarından edindiği tecrübelerini baz alarak 2025 yılında %95 geri kazanım oranına ulaşmayı hedefleyen Ekoten Tekstil, 2012 yılında uluslararası standartlara göre raporlamaya başladığı sera gazı emisyonları yönetimi çalışmaları sayesinde birim ürün başına (kg kumaş) emisyonlarını 2022 yılına göre %11 oranında azalttı.

Karbon Saydamlık Projesi CDP’nin (Carbon Disprosyum Project), 2023 yılı İklim Değişikliği Programı’nda “A-/Leadership” skoru ile derecelendirilerek iki yıl üst üste bu önemli başarıya ulaşan Ekoten Tekstil, CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi programında ise A skoru alarak üç yıl üst üste Global Liderler Listesi’nde yer aldı. Ayrıca Ekoten Tekstil 2023 yılında bilime dayalı emisyon azaltım hedeflerini belirleyerek, değerlendirilmesi ve doğrulanması adına Science Based Initiative (SBTi) platformuna sundu. 2024 yılı sonuna kadar düşük karbon ekonomisine geçiş yol haritasını açıklamayı ve değer zincirinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisini değerlendirmek ve izlemek adına yönetişim mekanizması kurmayı hedefliyor.

Yıllık yaklaşık 690 ton CO2e sera gazı emisyonu azaltıldı

İzmir Torbalı’da kurulan örgü fabrikasının yıllık elektrik ihtiyacının 2023 tüketim miktarına göre yaklaşık %40’ını tesisinde yer alan 1.200 kW gücündeki güneş enerjisi santralinden karşılayan Ekoten Tekstil, 2019 yılından başlayarak yıllık ortalama 1.410.000 kWh elektrik enerjisini GES sistemi ile üretti. Böylece yıllık yaklaşık 690 ton CO2e sera gazı emisyonunu azalttı. Sera gazı emisyonlarını da baz yılı olan 2012’ye göre %55 ve birim ürün başına %54 oranında azaltan Ekoten Tekstil, 2022 yılı itibariyle baz yılına göre toplam su tüketimini %53 ve birim ürün başına (kg kumaş) su tüketimini %68 oranında azalttı.