Su Kaynakların Geleceği İçin Ulusal Su Kurulu Kuruldu

Su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla üst düzeyde koordinasyon ve iş birliği sağlayacak Ulusal Su Kurulunun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulusal Su Kurulu; Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanından oluşacak.

Kurul, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile Havza Kurulları ve İl Su Kurulları”nın veriminin arttırılması, kentlerde ve kırsalda su-gıda enerji-ekosistem ilişkisini temel alan su talebine ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejilerin oluşturulmasında ve su yönetiminde etkin koordinasyon ile bütüncül yaklaşımın garanti altına alınması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunacak.

BAKAN İBRAHİM YUMAKLI: “RİSKLERİN KRİZE EVRİLMEDEN YÖNETİLMESİ ÖNEM TAŞIYOR”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2030 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 10 artması, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalmasının öngörüldüğünü belirterek “Ülkemizin su potansiyeli dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kişi başına düşen yıllık su miktarının bin 313 metreküp olduğu dikkate alındığında Türkiye su stresi altında olan bir ülkedir. Gerekli tedbirler alınmazsa 2030 yılında bu oranın bin metreküpün altına düşeceği ve Türkiye’nin su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına gireceği öngörülüyor. Bu nedenle suya vefa göstermezsek veda edeceğimizin bütün milletimiz tarafından bilinmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN VATANDAŞLARA “BİR DAMLA DA SEN OL” ÇAĞRISINDA BULUNDU.

 Vatandaşlara “Bir damla da sen ol” çağrısında bulunan Bakan İbrahim Yumaklı, “Tüm paydaşlarımızı su kaynaklarımızı korumak için bu seferberliğe katkı sağlamaya ve geleceğimiz için el ele vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.