Şişecam Yılda 4 Bin Ton Karbon Emisyonunu Önledi!

Şişecam, Türkiye’nin küresel alandaki gücü olarak kabul edilen şirket, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kullanımıyla ilgili hedeflerini açıkladı.

Şişecam, 4 kıtada ve 14 ülkede faaliyet gösteren Şişecam, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini şekillendiren bir şirket olarak yeni bir hedef belirledi: 8 kat artış!

Şişecam, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporunu tamamladı ve üretim ve yatırımlarını sürdürerek dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olma hedefi doğrultusunda ilerliyor. Şişecam, karbon ayak izini azaltmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yılda 4 Bin Ton Karbon Emisyonunu Önledi

Şişecam, 2022-2030 CareforNext sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında gezegen ve tüm paydaşlar için değer yaratmaya odaklanarak sürdürülebilir büyüme yolculuğuna devam ediyor. 2022 yılında yürüttüğü çalışmalarla Şişecam, yenilenebilir enerji kurulu kapasitesini 10 MWp (Megawatt peak) seviyesine yükseltti. Bu kapasite artışıyla birlikte yılda 8 bin 321 MW (Megawatt) yenilenebilir enerji üretirken, yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonunu önledi. Şişecam, 2022’de gerçekleştirdiği çalışmalarla 29 milyon TL değerinde enerji tasarrufu sağlamış ve 6,8 milyon metreküp suyun geri dönüşümünü gerçekleştirdi. Şişecam, 2030 yılına kadar fabrikalarında kullanılan yenilenebilir enerji oranını 8 kat artırmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik En Önemli Pusulamız

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Bulunduğumuz sektörün dünyaya ve insanlığa olan etkilerinin bilinciyle stratejiler geliştiriyor, uzun vadeli değer yaratacak yatırımlarla gezegenin ve insanlığın devamlılığı için önemli adımlar atıyoruz. Sürdürülebilirlik ise bu yolculuktaki en önemli pusulamız” dedi.

2030 CareforNext stratejisinin değer yaratma odaklı sürdürülebilir büyüme yolculuğunda Şişecam’a önemli ölçüde güç kazandırdığının altını çizen Kırman, “Çalışmalarımızı 2050 “Sıfır Karbon” vizyonumuzla sürdürüyoruz. Attığımız her adımda Geleceğin Şişecam’ını yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinliklerle donatıyoruz. Bu doğrultuda CareforNext stratejimizin “Gezegeni Koru”, “Toplumu Güçlendir”, “Yaşamı Dönüştür” yaklaşımları odağında ilerlerken bilim ve teknolojiyi her zaman merkezde tutuyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik Odaklı İki Yeni Yatırım

“2022 yılına üretim süreçlerimiz ve yatırımlarımızda sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla gerçekleştirdiğimiz refrakter üreticisi İtalyan Refel firmasının satın alımıyla başladık. Hemen ardından Avrupa’da cam ambalaj alanındaki ilk yatırımımız olan Macaristan tesisimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Karbon ve su ayak izinin azaltılmasını sağlayan teknolojilerle donatacağımız bu tesisimiz aynı zamanda Avrupa pazarında yerel üretici konumuyla üretim yapacak. Global arenada artan sürdürülebilirlik hassasiyetleri buzlu cam ve enerji camı sektöründe talep artışıyla birlikte pek çok yeni fırsatı da beraberinde getiriyor. Biz de güneş enerjisi panellerinde kullanılan buzlu cam ve enerji camı sektöründeki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Bu strateji kapsamında Mersin tesisimizde buzlu cam fırını ve işletme hattını devreye alırken yine aynı tesiste enerji camı üretimi de gerçekleştireceğimiz ikinci buzlu cam fırını kapasitesini yıllık 180 bin tondan 244 bin tona çıkartma kararı aldık.

Atık Suyu Dönüştüren Basalia Teknolojisine Yatırım

2021 yılında duyurduğumuz daha sürdürülebilir bir dünya için katı-sıvı-gaz formundaki organik ve inorganik atıkları zararsız maddelere dönüştüren Basalia Teknolojisinin pilot denemelerine önce Mersin’deki üretim tesisimizde başlayarak ardından endüstriyel alana taşıyacağız. Yeşil ve döngüsel Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi, “Gezegeni Koru” stratejimiz altında oluşturduğumuz atık suyun yeniden kullanımına yönelik hedeflerimize ulaşmamız noktasında bizim için önem taşıyor.

Sürdürülebilir Endüstriye Liderlik Modeli

Sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirdiğimiz ve bizi heyecanlandıran bir başka gelişme ise Plant of the Future ismini verdiğimiz iş modelimiz. Uluslararası iş ortaklarıyla oluşturmayı planladığımız platformlarda CareforNext sürdürülebilirlik stratejimizle uyumlu olarak elektrik, hidrojen, yenilenebilir gibi alternatif enerji kaynaklarıyla cam endüstrisinin daha sürdürülebilir olmasını sağlayacak iş birliklerine liderlik etmeyi hedefliyoruz.

Enerji Ve Işık Kontrolü Sağlayan Camlar

Tüm bunların yanında gezegenin artan gereksinimlerine ve normlara iyi bir çözüm ortağı olan, binaların yenilenme sürecinde enerji ve ışık kontrolü sağlayan kaplamalı ve low-e camlarımızla öne çıkıyoruz. Yenilenebilir enerji üretimi alanında, fotovoltaik paneller için yüksek kaliteli cam ve rüzgâr türbinlerine yönelik cam elyafı üretiminde pazar payımızı yükseltiyoruz. Ayrıca otomotiv sektöründeki düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak üzere ürün geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.