Sıfır Emisyonu Hedefleyen TÜBİTAK, Çığır Açıcı Teknolojilere Odaklandı

‘’Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon AR-GE ve Yenilik Atılımı”na ilişkin değerlendirmede bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sıfır emisyon hedefine yönelik çığır açıcı teknolojilere odaklanacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Hasan Mandal, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Böyle bir dönemde, ülkemizin iç ve dış tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırarak kendi kendine yeten konuma gelmesi ve bölgesel, küresel tedarik zincirlerindeki yeniden konumlanma fırsatlarını değerlendirmesi önemli. Bu bilinçle ve ülkemizin bu dönüşümle daha güçlü bir konuma gelmesi için Eylül 2021’de Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ortaya koyulmuştur. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyuma yönelik çözüm bekleyen konuların büyük çoğunluğu bugünün teknolojileri yerine, geleceğin teknolojilerinde yapılacak çalışmalar ve yatırımlarla çözülebilecek konulardır. Yeşil hidrojen ve amonyak, karbon yakalama, kullanma ve depolama, yeni nesil nükleer reaktörler, ileri enerji depolama, sentetik biyoloji, dijital tarım, düşük karbonlu çelik, alüminyum, çimento ve yeşil kimya dahil pek çok alanda çığır açıcı teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç var.”

İklim değişikliğinin tüm ülkeler için olumsuz yönde ilerlediğinin düşünen Mandal, bundan dolayı enerji, su ve gıda arz güvenliğinin risk aldığını dile getirdi. Bu bağlamda tedarik zincirinin bozulacağını ve ticaret hacminin düştüğünün altını çizdi.

Mandal, “2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda, ülkemizin yeşil kalkınmasına yönelik ihtiyaçlarına cevap verecek çığır açıcı teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesiyle küresel risklerin bertaraf edilmesi, fırsatların yakalanması ve ülkemizin yeşil dönüşüme hizmet edecek teknolojilerde öncü rol almasını sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

Bilimin ışığında yeni teknolojilere odaklanacaklarını ifade eden Mandal, “2022’de TÜBİTAK ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda öncelikli AR-GE ve yenilik konularında iklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı mücadeleyi ve yeşil-dijital ikili dönüşümü desteklemek amacıyla önümüzdeki dönem planlamaları belirlemeye ve çevik bir şekilde uygulamaya almaya devam ettik. TÜBİTAK MAM başta olmak üzere diğer TÜBİTAK araştırma merkez ve enstitülerimiz de yeşil teknolojiler alanında önemli çalışmalara imza atmaya devam edecek. TÜBİTAK, nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı yetişmesini merkeze koyan birlikte başarmaya dayalı stratejik yaklaşımıyla, küresel riskleri, ulusal ihtiyaç ve önceliklerimizi gözeterek bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde hedef odaklı etki oluşturmak amacıyla yenilikçi çözümler üretilmesini desteklemeye devam edecek.” ​​​​​​​dedi.

author avatar
Hatice Çam
Editör