Şekerbank, İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor

Şekerbank, iklim değişikliğiyle ilgili risklere karşı küresel finans sistemini izleyen FSB tarafından kurulan ve dünya genelinde 4 binden fazla kuruluşun yer aldığı TCFD’ye destek verdi.

Şekerbank, iklim değişikliğiyle ilgili risklere karşı küresel finans sistemini izleyerek tavsiyeler geliştiren Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından kurulan ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü’ne (TCFD) destek veren şirketler arasında yer aldı. Bu küresel girişim, dünya genelinde 4 binden fazla kuruluşun desteğini kazandı.

Banka, Türkiye’den TCFD tavsiyelerini dikkate alan önde gelen kuruluşlardan biri olarak iklim değişikliği ile mücadeleye stratejik bir odak noktası olarak yaklaşıyor. Şirket, riskleri ve fırsatları açıklayarak taahhütlerini yerine getirmeyi hedefliyor.

Şekerbank, küresel bir perspektifle sürdürülebilir bankacılık uygulamalarını geliştirme çabalarını sürdürüyor. Gerçekleştirdiği faaliyetlerle çevresel etkileri izlemeyi ve azaltmayı hedefleyen banka, öncü adımlar atmaktan geri durmuyor. Bu doğrultuda hareket eden Şekerbank, iklim değişikliğiyle ilgili risklere karşı küresel finans sisteminin izlenmesi ve tavsiyelerin geliştirilmesi için faaliyet gösteren FSB tarafından kurulan ve dünya genelinde 4 binden fazla kuruluşun yer aldığı TCFD’ye destek verdi. Banka, bu çerçevede iklim değişikliğiyle ilgili risklere karşı aktif bir destekçi oldu.

Şekerbank, iklim değişikliğinin karşısında duruyor

Türkiye’den TCFD tavsiyelerini dikkate alan lider kurumlardan biri olan Şekerbank, iklim kaynaklı risklerin yönetiminde küresel standartlarda raporlama vizyonunu şeffaf bir şekilde ortaya koymaya devam edecek.

İklim değişikliğiyle mücadelede düşük karbon ekonomisine geçişi teşvik etmek amacıyla dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren TCFD, piyasalarda iklim krizinin yol açacağı etkilere dikkat çekerek şirketler ve kuruluşlar için küresel bir çerçeve oluşturmayı ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor. TCFD, önemli bir farkındalık oluşturarak, iklim değişikliği konusunda harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor ve şirketlere yol gösteriyor.

Stratejisinin merkezinde iklim değişikliğiyle mücadele olan Şekerbank, iklimle bağlantılı risk ve fırsatların doğru bir şekilde tanımlanması ve şeffaf bir şekilde raporlanması için önemli bir adım attı. Banka, bundan sonra iklim risklerini daha etkin ve bilinçli bir şekilde yönetmek amacıyla TCFD’nin rehberlik ettiği çerçeveyi benimseyecek.

Türkiye’de kredilendirme süreçlerinde Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi’ni uygulayan ilk ticari bankalardan biri olan Şekerbank, 2010 yılından bu yana küresel ısınmanın ana sebebi olan sera gazı emisyonlarını izlemek ve azaltmak amacıyla faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini “CDP İklim Değişikliği Programı” çerçevesinde hesaplıyor. Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi- Science Based Targets initiative) uyumlu olarak hareket eden Şekerbank, 2027 yılına kadar faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlarını yüzde 43 oranında azaltmayı hedefliyor. Banka aynı zamanda Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğiyle mücadelede öncelik verdiği dijitalleşme ve döngüsel ekonomiye destek veren Yeşil Mutabakat politikalarını yakından takip ediyor ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendiriyor. Banka, çevresel sorumluluklarını yerine getirme ve sürdürülebilir bir gelecek için taahhütlerini sürdürme konusundaki kararlılığını vurguluyor.