Petkim’den Sürdürülebilirlikte Yeşil Finansman

Türkiye’nin önde gelen entegre endüstri gruplarından biri olan SOCAR Türkiye’nin iştiraklerinden biri olan Petkim, sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletmek amacıyla atık su bertaraf ünitesi üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Petkim 4 yıl vadeli ve 10 milyon dolar tutarında yurt dışından sağlanan kredi ile atık su bertaraf ünitesi projesini hayata geçirecek.

Şirketin açıklamasına göre, Petkim’in yeşil finansman aracılığıyla gerçekleştireceği atık su bertaraf ünitesi yatırımı, şirketin sürdürülebilirlik taahhüdünü vurgulamakta ve yeşil finansmanın sektördeki önemini göstermektedir.

Finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye odaklanan ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda adımlar atan SOCAR Türkiye, bu proje ile ilk kez sürdürülebilirlik odaklı dış kaynak kullanımına yönelmiştir.

Petkim, bu adımıyla sürdürülebilirlik hedeflerine önemli bir katkı sağlayacak ve 4 yıl vadeli kredi ile şirketin sürdürülebilirlik odaklı projelerine finansal destek sağlayacaktır.

SOCAR Türkiye’nin sürdürülebilirlik stratejisi, “Karbonsuzlaşma, Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Finansman” ilkelerine dayanmaktadır. Bu prensipler doğrultusunda Petkim, ürünlerini çevreye duyarlı bir şekilde üretme çabası içerisindedir.

Petkim, 2023 yılında sürdürülebilir üretim gerekliliklerini karşılayarak ISCC Plus sertifikasını almıştır. Bu sertifika, biyo, döngüsel ve biyo-döngüsel ürünlerin üretimini kapsamaktadır.

Petkim, ilerleyen dönemlerde diğer ürünlerini de ISCC Plus sertifikası kapsamında sürdürülebilir olarak üretme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.