Logo Yazılım ve Ankara Model Fabrika İş Birliği ile Üretim Sektörünün Verimliliği Artıyor

Logo Yazılım, yenilikçi çözümleri ile Türkiye’nin ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi ASO Model Fabrika’nın dijital dönüşüm programlarına katkıda bulunacak. Üretimin anlık izlenebilirliğini sağlamaya yönelik çözümler ile katılımcı firmalar yalın üretim ve dijital dönüşüm hattında verim artırma süreçlerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Sponsorluk kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle, Model Fabrika’da Anlık Durum İzleme, Dijital İkiz, Dijital Gölge vb. Sanayi 4.0 uygulamalarının Logo ERP ile entegre çalışması mümkün olacak. Böylece başta KOBİ’ler olmak üzere katılımcı sanayi işletmeleri Model Fabrika yalın üretim temelli e-kanban ve çekme sistemi uygulamalarını görebilecekler. Uygulama, Logo-Netsis ERP paketine entegre Projesis Yazılım’ın MES ve Kanban paket yazılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Sanayi İşletmelerinin en büyük yanılgı ve israf alanı olan kitle üretiminden tek parça akışa geçişi mümkün kılan ve ilk tetiklemeyi müşterinin başlatacağı bir çekme sistemi kurgusunun sağlandığı Kanban Yöntemi belirli bir olgunluk ve farkındalık seviyesine sahip işletmelerin vazgeçilmezidir. Hat dengelerinin yaygınlaştırıldığı oranda planlama yeteneklerinin arttığı ve kolaylaştığı, bu sayede ara stok veya bitmiş ürün stoklarının minimize edildiği Kanban yönteminde bir ileri seviye uygulaması olan elektronik çekme sistemiyle kullanılan kartlara da artık gerek kalmayacak. Böylelikle operatör (insan) hatalarından kaynaklanan hız kayıpları, duruşlar ve kalitesizlik maliyetleri azalacak. Ayrıca kart sayılarının düzenlenmesine de gerek kalmayacağı için planlama bölümlerinin gereksiz iş yükleri de azalmış olacak. ASO Model Fabrika Dijital Dönüşüm mimarisinin en kritik bileşenlerinden olan Üretim Yürütme Sistemi MES Yönetimi MES (Manufacturing Execution System) sayesinde üretim online olarak izlenebilecek, üretimden gelen veriler kolayca analiz edilerek kanban elektronik kart sayıları da daha kolay hesaplanacak.

Logo Yazılım olarak, üretim sektörünü desteklemek amacıyla Ankara Model Fabrika ile iş birliği yaptıklarını belirten Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, “Üretim sektörünün verimliliğine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Ankara Model Fabrika’daki “Yalın Üretim” eğitimlerinin üretim izlenebilirliği ile ilgili senaryolarını zenginleştirecek Logo ERP çözümleri ile, katılımcı işletmeler Model Fabrika’da aldıkları eğitimleri Logo ERP üzerinde deneyimleyebilecekler. Üretimde verimliliği artırıp Türkiye’nin küresel pazardaki rekabetçiliğine katkıda bulunacak olmaktan mutluyuz” dedi.

Ankara Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya ise, Logo Yazılım ile yapılan proje ile artık kartların da kullanılmadığı elektronik kanban yapısına geçilmesinin hedeflendiğini belirterek şunları söyledi; “Logo Yazılım iş birliğiyle yapılan proje ile üretimin anlık izlenebilirliği sağlanacak ve iş istasyonlarında malzeme bekleme, gereğinden fazla ya da eksik malzeme dağıtımı, malzeme arama, yanlış malzeme kullanma vb. gibi üretim kayıplarının önüne geçilecek. Böylece üretkenliğin artarak maliyetlerin düşmesine ve rekabetçiliğin güçlenmesine katkıda bulunacak senaryoları katılımcı işletmelerimizin dikkatine sunacağız. Logo Yazılım’ın yenilikçi, esnek çözümleri ve yaygın ekosistemi sayesinde entegrasyon süreçleri hızlı bir şekilde ilerliyor. Yalın Üretime bakış açıları, çözüm ortaklarının hakimiyeti, projenin tüm aşamalarında verdikleri danışmanlık ve destek hizmetleri sayesinde entegrasyon süreçleri kolayca sürdürülüyor. Çözüm ortaklarının geçmişte benzer projelerde yer almış olması sayesinde ortak dil kullanımı başarılı bir şekilde sağlanıyor ve Yalın Üretim ve Endüstri 4.0 standartlarına uygun bir şekilde projeye devam ediliyor.”

author avatar
Gülfize Topaloğlu