Kömüre En Çok Bağlı Olan Ülkeler Açıklandı

Son yıllarda küresel enerji politikaları ve tartışmaları, net sıfıra geçişte enerji sisteminin karbondan arındırılmasının önemine odaklandı.

Bununla birlikte, karbon emisyonlarını azaltma çabalarına rağmen, fosil yakıtlar hala küresel olarak birincil enerji kullanımının %80’inden fazlasını oluşturuyor ve dünyanın en uygun fiyatlı enerji yakıtı olan kömür, aynı zamanda enerjiyle ilgili CO2 emisyonlarının en büyük kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.

Gelişmekte Olan Ekonomilerde Kömürün Önemi

Kömür, en büyük elektrik üretimi kaynağı ve demir, çelik ve çimento üretimi için birincil yakıt olduğundan, onu iklim ve enerji tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Fosil yakıt, özellikle talebin hızla arttığı gelişmekte olan ekonomilerde, karşılanabilir ve bol miktarda bir enerji kaynağı olmaya devam ediyor. İstatistiki incelemede yer alan Güney Afrika , 2022’de birincil enerji tüketiminin %69’unu kömürle oluşturan dünyanın kömüre en bağımlı ülkesi.

2022’de, küresel kömür tüketimi tek bir yılda ilk kez 8 milyar tonu aştı ve Çin ve Hindistan mutlak anlamda en büyük iki tüketici oldu. Çin’in elektrik sektörü tek başına küresel kömür tüketiminin üçte birini oluşturuyor. Bununla birlikte, yılda %6’lık bir büyüme oranıyla Hindistan, 2007’den bu yana kömür tüketimini iki katına çıkardı. Önümüzdeki yıllarda kömür tüketimindeki artışa öncülük etmesi bekleniyor.

Gelişmiş Ülkelerde Kömür Talebi

ABD’nin kömür tüketimi, 2010’ların başına kıyasla neredeyse %50 oranında düşüş gösterdi. ABD’nin enerji geçişini hızlandırmak için yaklaşık 370 milyar $ içeren Enflasyon Düşürme Yasası (IRA) gibi girişimlerle, ABD’de kömür tüketiminin aşağı yönlü bir yörüngede kalması bekleniyor.

Aynı hareket Avrupa Birliği’nde de görülüyor. Örneğin Fransa, birincil enerji tüketiminin yalnızca %2,5’ini kömürden sağlıyor; bu, 2000’lerin başındakinin sadece yarısı kadar bir pay. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da kömür hala toplam enerji tüketiminin %18,9’unu oluşturuyor. Ancak, on yıl önce 2012’de bu sayı daha da yüksekti ve birincil enerji kullanımının %24,9’uydu. Gelişmiş ülkelerde düşen ancak gelişmekte olan ekonomilerde sabit kalan kömür tüketimi ile Uluslararası Enerji Ajansı, kömür talebinin düşmeye başlayacağı 2025 yılına kadar 2022 seviyelerinde sabit kalacağını tahmin ediyor.