Koç Çalışanlarının Dijital İş Arkadaşı: KoçGPT

Koç Holding, çalışanlarını geleceğin becerileriyle donatarak yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor.

Şirketin çalışanları artık üretken yapay zeka teknolojisiyle desteklenen KoçGPT uygulamasını iş süreçlerinde kullanmaya başladı. Bu uygulama, Koç Topluluğu’nun farklı sektörlerinde tek bir kurumsal yapı altında hizmet veren dünyadaki benzerlerinden ayrılıyor. KoçGPT, bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun özellikler sunarak güvenlik, hız, kapasite ve özellikle veri analizi performansı gibi kurumsal gereksinimleri karşılama konusunda önemli bir adım atıyor.

Koç Holding, 2016’dan bu yana sürdürdüğü Dijital Dönüşüm Programı çerçevesinde çeşitli alanlarda yenilikçi teknolojilerle projeleri hayata geçirerek Topluluk şirketlerinin başarılı iş sonuçları elde etmesine destek oluyor. Bu programın bir parçası olarak, dijital araçları iş süreçlerine entegre ederek çalışanlarını yenilikçi teknolojilerle güçlendirmeyi amaçlayan Koç Holding, bu doğrultuda KoçGPT uygulamasını hayata geçirdi.

Koç Topluluğu çalışanları, KoçGPT sayesinde e-posta ve toplantı yönetimi, metin düzenleme, kurumsal terimler, dil çevirisi gibi ofis işleriyle ilgili modüllere erişim sağlıyorlar. Ayrıca etik ilkeler ve uyum politikalarıyla ilgili sorularına hızlı cevaplar alabiliyorlar. KoçGPT, farklı sektörlere hizmet veren Koç Topluluğu bünyesinde tek bir kurumsal yapıda çalışan dünya çapındaki benzer uygulamalardan ayrışıyor.

Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Alphan Kimyonok, Dijital Dönüşüm Programı çerçevesinde tüm Topluluk şirketlerinde ileri veri analitiği, makine öğrenmesi, yapay zekâ, doğal dil işleme ve nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerle 2 binden fazla proje geliştirdiklerini ifade etti.

Kimyonok, dijital Dönüşüm Programı’nı Topluluğun başarılı iş sonuçlarına ulaşmasındaki önemli unsurlardan biri olarak gördüklerini belirtti ve ekledi: “Koç Holding olarak çalışma arkadaşlarımızın iş süreçlerini dijital teknolojilerle kolaylaştırarak daha katma değerli faaliyetlere odaklanmalarının yolunu açmayı önemsiyoruz. Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin, hem süreçlerde verimlilik hem de çalışan deneyimine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Koç Holding, Yapay Zeka Teknolojileriyle Gelişecek

2022 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen ChatGPT lansmanından sonra bu teknolojinin potansiyelini keşfetmek ve Topluluk içinde nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek üzere yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Kimyonok, KoçGPT’nin hayata geçiş sürecini şöyle anlattı: “Özellikle veri paylaşımının gerçekleştiği ve bu verilerle modellerin eğitildiği bir ortamda, kurumsal senaryoların belirlenmesi zorlu bir süreçti. Bu nedenle, hangi senaryoların açık veriler üzerinden çalışabileceğini belirlemek üzere katılımcı bir yaklaşımla ilerledik. ‘Boost Your Business Ideathon’ etkinliğiyle Koç Topluluğu’nda farklı şirketlerde görev alan çalışma arkadaşlarımızdan operasyonel anlamda farklılaşan kullanım senaryoları topladık. 600’den fazla fikri gruplandırıp öne çıkanları projelendirme sürecine girdik.”

Kimyonok, KoçGPT uygulamasının temel amacının çalışanlara üretken yapay zeka teknolojisini sunmak olduğunu ve bunu yaparken veri güvenliğini ve gizliliğini ön planda tuttuklarını belirtti. Kendi ekranları üzerinden kolayca erişilebilen geniş kapsamlı bir program olarak tasarlanan KoçGPT’ye çalışanların eğitimlerle bu yenilikçi teknolojiden iş süreçlerinde en üst düzeyde faydalanabildiğini ifade etti. Ayrıca KoçGPT uygulamasının, Microsoft Azure Open AI servisi ile entegre edilen GPT-4 Turbo alt yapısıyla desteklendiğini ve kullanıcıların ihtiyaçlarına özel geliştirilen modüllerle donatılarak operasyonel süreçlerde etkin bir araç olma hedefiyle devreye alındığını dile getirdi.

Ayrıca Kimyonok, KoçGPT programının devamlılığını sağlamak ve özel çözümler üretebilmek adına KoçDigital bünyesinde ‘GenAI Mükemmeliyet Merkezi’ni kurduklarını söyledi. Kimyonok, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bu merkez, üretken yapay zekâ teknolojisindeki ilerlemeleri değerlendirerek ölçeklenebilir çözümlere dönüştürme ve Topluluk içinde ortak kullanım senaryolarını belirleyerek uygulamaya alma görevini üstleniyor.”