Karar Verici Pozisyonlarda Kadın Sayısı Artmalı

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerçekleştirilen ilerlemeleri ve kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları üzerine konuştu.

Karar Verici Pozisyonlarda Kadın Sayısı Artmalı

Son yıllarda iş hayatında, eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi değerlerin giderek daha fazla önem kazandığını gözlemliyoruz. Süt ürünleri sektörü gibi birçok sektörde bu konuda önemli adımlar atılmakta, ancak hala daha ilerlememiz gereken birçok nokta olduğunun farkındayız. Şirketlerde, karar verici pozisyonlarda ve diğer kademelerde görev alan kadın sayısını artırmaya yönelik insan kaynakları stratejilerinin uygulanması ve bu adımların desteklenmesi gerekiyor. Kadınların yaratıcı ve verimlilik sağlayan özelliklerinden daha fazla yararlanmak, sadece sektörümüze değil, genel olarak ekonomik kalkınmaya da katkı sağlayacak.

Dayanışmacı Bir Anlayışı Büyütmeye Odaklanıyoruz

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu, Eker’in kurumsal kültürünü şekillendiren en önemli unsurların başında geliyor. Kadın çalışan ve yönetici sayısını artırma çabamız ve yaptığımız uygulamalarla sektöre örnek olmayı amaçlıyoruz. 2016 yılından bu yana Birleşmiş Milletlerin küresel bir inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacıları arasında yer alıyoruz. WEPs platformu; kadınların tüm sektörlerde, her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer almasını ve güçlenmesini hedefliyor. Biz de bu hedefi benimseyerek, WEPs değerlerinin iş dünyasında yaygınlaşmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu imzanın sorumluluğuyla, kadın-erkek ayrımı yapmaksızın dayanışma anlayışı ile çalışan, toplumsal cinsiyete duyarlı bir şirket olmayı vadediyoruz. Son üç yıldır üst üste sektörümüzün en beğenilen şirketleri arasında yer alma başarımızın arkasında, üretimdeki gücümüzün yanı sıra cinsiyet eşitliğine inanarak kadın ve erkek tüm insan kaynağı yeteneklerimizden faydalanabilmemiz yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemi öne çıkartan insan kaynağı uygulamaları yapıyoruz. Kurum içi iletişimde ve kurumsal iletişim süreçlerimizde kullandığımız dil ile sahiplendiğimiz değerlerde kapsayıcı bir yaklaşım sergilemeye özen gösteriyoruz. Farkındalığı artırmak için eğitim programları düzenliyoruz. Çalışanlarımıza cinsiyet eşitliği konusunda eğitim ve kurumsal destek sunarak; eşitlikçi, adil, sağlıklı, güvenli, şiddetin hiçbir türüne hoşgörü göstermeyen, dayanışmacı bir anlayışı büyütmeye odaklanıyoruz. 

Türkiye’nin Sürdürülebilir Geleceği için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Önemli

Eker olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda emek veren kurumları ve yapılan çalışmaları da destekliyoruz. Son olarak ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinden etkilenen kadınların yardımına koşan KEDV’in (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) çalışmalarına katkıda bulunduk. Deprem bölgesindeki kadınlara bir nebze umut olabilmek için biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü daha da anlamlı kılmak için Eker ailesinin her bir kadın çalışanı adına KEDV’in “Kadınların Liderliğinde Hayat Yeniden Yeşerecek” kampanyasına bağışta bulunarak destek olduk. Kadın temsilinin bir hak meselesi olduğunun bilinciyle, eşitlikçi anlayışın iş dünyasında ve yaşamın her alanında yaygınlaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeliyiz. Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine giden yolun da toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiğine inanıyoruz.

Nevra Eker