Kalyon Enerji, UN Global Compact İmzacısı Oldu

Kalyon Enerji, sürdürülebilirlik ilkeleri ve kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekleyerek UN Global Compact‘ın imzacısı oldu.

Kendi kendine yetebilen ve daha sağlıklı bir dünya vizyonuna ulaşmak amacıyla yenilenebilir ve temiz enerji üreten Kalyon Enerji, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact’ın çevre koruma, insan hakları, iş standartları ve yolsuzlukla mücadele gibi temel değerlerini desteklemeyi taahhüt etti.

Şirketin açıklamasına göre; Kalyon Enerji, UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atarak özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler’in geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde yer alacak ve hesap verebilirlik ile saydamlık ilkelerini benimseyerek UN Global Compact’ın 10 ilkesini şirket kültürüne entegre edeceğini taahhüt etti.

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Murtaza Ata, UN Global Compact’ın, 160’ın üzerinde ülkede, 15 binin üzerinde şirket ve 5 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile faaliyet gösterdiğini aktardı.

Kalyon Enerji, Küresel Sürdürülebilirlik Mücadelesini Benimsiyor

Kalyon Enerji’nin UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atmasının, sadece bir şirketin değil, küresel sürdürülebilirlik mücadelesinin de önemli bir adımı olduğunu ifade eden Ata, şu sözleri paylaştı:

“Bu taahhüt, bizim kendi operasyonlarımıza odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun ve gezegenin sürdürülebilir geleceği için de öncü rol oynuyor. Kalyon Enerji olarak, imza attığımız ilkelere olan bağlılığımızı ve uygulama stratejimizi paylaşmak istiyoruz. Şirketimiz, her sene düzenli olarak yayınlayacağı raporlarla bu ilkelere nasıl uyduğunu ve uygulamaya koyduğunu açıklayacak. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere, BM’nin diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde aktif olarak yer almayı ve bu ilkeleri; şirket stratejimiz, kültürümüz ve günlük operasyonlarımıza entegre etmeyi taahhüt ediyoruz.””Kalyon Enerji olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın göstergelerinden 7, 8, 13 ve 15’inci maddelerine doğrudan katkı sağlayan çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu maddeleri şöyle sıralayabiliriz:

SKA 7 başlığı altında herkes için güvenilir ve sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlıyoruz,

SKA 8 başlığında ise istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümeye katkı sağlayarak istihdamı destekliyoruz,

SKA 13 başlığında da iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele ediyoruz,

SKA 15 başlığında biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi için karasal ekosistemleri koruyacak ve iyileştirecek çalışmalar yürütüyoruz.

Kalyon Enerji olarak faaliyetlerimize sadece ticari bir anlam yüklemiyoruz; daha iyi bir dünyada yaşamak için, çevre ve iklim dostu olmanın yeterli olmadığına inanıyoruz. İnsanın ve doğadaki diğer canlıların uyum içinde olduğu bir gezegende mutlu bir hayat ilkesiyle toplumsal faydayı odağımıza alıyoruz. Bu bakış açısıyla UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacısı olarak çalışmalarımızı devam ettireceğimizi belirtmek isterim.”

Ata, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Tüm yatırımlarını ekolojik unsurları ve iklim değişikliği hassasiyetini dikkate alarak, sektördeki en iyi ve güncel uygulamaları/teknolojileri kullanarak hayata geçirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kalyon Enerji, gerek çevre politikaları gerek iş sağlığı ve güvenliği politikası, gerek sosyal etki, kapsayıcılık ve insan hakları politikası ile her alanda uluslararası sözleşmelere uygun, şeffaf, açık, hesap verebilir politikalarla sürdürülebilirlik kültürüne katkı sunuyor.”