İstanbul’da Su Kaynakları Yüzde 30 Azalabilir

İstanbul’da Su yönetimi ve iklim değişikliği: Sanayi Sektörü Raporu, sürdürülebilir bir gelecek için su yönetimine yol gösteriyor.

Sürdürülebilir Üretim: İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan İklim Değişikliği ve Su Yönetimi: Sanayi Sektörü Raporu, su verimliliği, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, endüstriyel su kullanımı ve atıksu yönetimi gibi konuları inceliyor. Türkiye’nin su kaynaklarını koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele için raporda öneriler bulunuyor.

Rapora göre, günümüzde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yüzde 80’i suyla ilişkilendiriliyor. Bu bağlamda, işletmelerin, akademisyenlerin, yerel yönetimlerin ve hükümetlerin ortak çözümler üretmeye yönlendirilmesi için yeni bir kaynak yönetimi ve yönetişim paradigması benimsenmesi gerektiği vurgulanıyor. Olumsuz iklim etkisi Türkiye’nin 2015’ten beri su stresi yaşayan ülkeler arasına girmesine yol açtığı ifade ediliyor. Yapılan çalışmalara göre, 2020 ile 2100 yılları arasında özellikle 2070’ten sonra ortalama sıcaklıkların 2,5-5 derece arasında artması ve yağış miktarının yüzde 10 , yüzde 20 azalması bekleniyor.

Türkiye’de yapılan hidrolojik modelleme çalışmalarına göre, 2020 ile 2100 yılları arasında su potansiyeli yüzde 15-50 arasında azalacağı ifade ediliyor. İstanbul’a su sağlayan mevcut su kaynaklarının verimlerinde, 2020 ile 2050 yılları arasında yüzde 15, 2050 ile 2100 yılları arasında ise yüzde 30 oranında azalma öngörülüyor.

Su kriziyle mücadelede, arıtılmış atıksuların geri dönüşümü ve su kullanımının azaltılması, Temiz Üretim Protokollerinin (MET) uygulanması öne çıkıyor.

author avatar
Selin Akturk