İlk Kadın Girişimciliği İnisiyatifi Toplantısı Yapıldı

Kadın Girişimciliği İnisiyatifi toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu’nun da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Kadın Girişimciliği İnisiyatifi, İlk Toplantısını Gerçekleştirdi: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu’nun da katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleşen toplantıya, sivil toplum kuruluşları ile derneklerde çalışan kadınlar katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu

Bütün Değerleri Mobilize Etmeliyiz

Çoştu, “Bu büyümeyi hızlandırmak ve desteklemek için Türkiye’deki bütün kaynaklarımızı harekete geçirmemiz gerekiyor. En önemli kaynaklarımızdan biri insan gücümüz. Toplumun tüm kesimlerini, katılımcı bir yaklaşımla teknoloji girişimciliği ekosistemine yönlendirebilmemiz gerekiyor. Başta gençlerimiz geliyor, elbette. Gençlerimizin mümkün olduğunca fazla girişimcilik ekosistemine dahil olmalarını sağlamamız, onlara fırsatlar sunmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Çoştu, girişimcilik ekosistemini destekleme konusunda kadın girişimlerinin sayısını artırmanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu hatırlattı. Ekonomi ve girişimcilik ekosistemi içinde kadınların temsilinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Çoştu, kadınların bu alanlarda daha fazla yer almasının Türkiye’ye zenginlik katacağını ifade etti.

Kadınların Daha Fazla Yer Alması Lazım

Coştu; “Bakanlık olarak bu hedef doğrultusunda yeni bir girişim, bir inisiyatif başlattık. Bizim yakın zamanda ilan ettiğimiz, yayımladığımız Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejimizin önemli başlıklarından bir tanesi bu. Hedefimiz Türkiye’de kadınların daha fazla girişimcilik ekosisteminde yer alarak bizim girişimcilik ekosistemimizin renkliliğini, çeşitliliğini artırmak. İlk toplantısını gerçekleştirdik. Ekosistemdeki farklı alanda, farklı rollerde, farklı görevlerde yer alan kadın girişimcilerini, kadın girişimci sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini ağırladık. Çok verimli bir toplantı oldu. İlk toplantıda ekosistemin genel sorunlarını, kadınların nasıl daha fazla bu ekosistemde yer alabileceğine dair konuları istişare ettik. Yol haritamızı şekillendirmeye çalıştık. Kadın girişimciliği inisiyatifi, kamu politikalarında, faaliyetlerinde, uygulamalarında, ekosistemdeki faaliyetlerde mümkün olduğu kadar yönlendirici ve etkin bir rol alıyor olacak diye düşünüyoruz.”

Heyecan Verici Bir Proje

Fark Labs Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde kadın girişimciliği ve ekosistemini desteklemek amacıyla “Kadın Girişimciliği İnisiyatifi”ni başlattıklarını belirtti.

Toplantıda, Türkiye’nin girişimcilik ve yatırımcılık ekosisteminde yer alan kadın temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Serter, “Orta, uzun ve kısa vadede neler yapabileceğimizi, bu konuda nasıl işbirliği yapabileceğimizi ve Türkiye’nin teknoloji hamlesi hedeflerine nasıl katkı sağlayabileceğimizi düşünerek bazı eylem planları belirledik.” şeklinde konuştu.

T3 Vakfı Startup Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar, “Kadın Girişimciliği İnisiyatifi”nin heyecan verici bir proje olduğunu ifade ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teşekkür etti.

TEKNOFEST ile Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne nitelikli insan gücü katkısı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Bayraktar, her geçen yıl Türkiye’deki gençlerin bu konuya ilgisinin arttığını belirtti.