İklim Teknolojileri, İklim Değişikliğine Direnç Sağlıyor

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter Danışmanı Dr. Serdar Gökpınar, iklim teknolojilerinin, iklim değişikliğine karşı uyum ve dayanıklılığı artırdığını ifade etti.

Gökpınar, artan bir şekilde kullanılmakta olan iklim teknolojilerinin, insan faaliyetlerinin neden olduğu sera gazlarının salınımını durdurmayı ve hatta atmosferden bunları temizlemeyi mümkün kılan her türlü teknolojiyi kapsadığını dile getirdi.

Serdar Gökpınar, şu şekilde konuştu: “İklim değişimine uyumu ve dayanıklılığı teknoloji destekliyor. Nasıl destekliyor? Şöyle düşünebiliriz; iklim değişiyor, dünya ısınıyor ve bir şekilde belli bölgelerde kuraklık ortaya çıkmaya başlıyor. Siz bir şekilde suyu yönetmeyi başarabilirseniz, suyun kullanımıyla ilgili, teknolojik yenilikleri mümkün kılarsanız bir örnek olarak uyum ve dayanıklılığı da artırmış oluyorsunuz.”

İklim Alanındaki Teknolojiler, Birçok Noktada Öncü Rol Oynuyor

Gökpınar, iklim teknolojilerinin kalkınma ve enerji bağımsızlığına katkı sağladığını vurgulayarak, Türkiye’nin iklim değişikliği ve teknoloji konusunda diğer ülkelerle aynı dönemde iş birliği yapmaya başladığını dile getirdi. İklim teknolojilerinin “sanayi ve sektörler” ile “teknolojiler” olmak üzere iki kapsamda ele alınması gerektiğini vurgulayan Gökpınar, şu sözleri aktardı:

“Sanayi ve sektörler bağlamında bir kere bütün enerji sistemlerinin dönüşümünden bahsedebiliriz. Enerji sistemlerinin elektrifikasyonu (elektrikle güç sağlama süreci) ve yönetimi, karbon salımı olmayan enerji üretimi ki bunun içinde rüzgar, güneş ve bununla ilgili yenilikler, bu enerji kaynaklarının kullanılması, karbon yakalama, hidrojen ekonomisi ve hidrojenin kullanımı iklim teknolojilerinin altında incelenebilir. Bunun yanında bataryalar, gıda, tarım, orman, inşaat ve yapıya yönelik konular, sektörel olarak; ulaşım, endüstriyel üretim ve sanayinin dönüşümü gibi konular, iklim teknolojileri başlığı altında sıralanabilir.”

Enerji sektörünün altında yer alan elektrik üretiminin, küresel ölçekte sera gazı emisyon kaynağı olarak endüstriyel üretim sektöründen sonra ikinci sırada yer aldığını aktaran Gökpınar, iklim teknolojilerinin bu alandaki rolüyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Karbon salımı yaratacak herhangi bir şey yakmamak üzerine bir yaklaşım var. Bunun için birincisi; enerjinin yeşil ya da iklim dostu üretimi. İkincisi; tüm enerji sisteminin peyderpey elektrifikasyonu. Üçüncüsü; enerjinin depolanması. Enerji sektöründe değişim yaratacak hususlar; enerji üretirken karbon yakalanması; hidrojen gibi farklı enerji kaynaklarının yakıtlarının da devreye girmesi. Çok büyük bir dönüşümden bahsediyoruz.”