İklim Krizi İşgücü Eksikliği Ortaya Çıkarıyor

ILO öngörülerine göre, hızlı teknolojik dönüşüm, becerilerin diplomanın ötesinde daha önemli hale gelmesine yol açacak.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yayımladığı “Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024” raporunda, iklim krizinin getirdiği teknolojik dönüşümün, işgücü piyasalarında önemli bir etkiye neden olacağını belirtti.

Rapora göre, bu nedenle ortaya çıkacak hızlı teknolojik dönüşüm, özellikle yenilenebilir enerjilere geçiş gibi, çeşitli sektörlerde önemli beceri eksikliklerine yol açacak. Bu durum, işverenler için becerilerin diplomalardan daha önemli hale gelmesine neden olacak.

Bu dönemde, özellikle standart dışı eğitime sahip bireyler ve yaşlı işçiler için işgücü piyasalarını daha kapsayıcı hale getirmek amacıyla adımlar atılması ve adil bir geçişin sağlanması için entegre politikaların devreye alınması gerekiyor.

İşçi, işveren ve hükümet taraflarının her birinin önemli düzeyde uyum kabiliyeti ve esneklik göstermesi de bu dönemin diğer bir gerekliliği olacak.

Bununla birlikte, rapor 2024 yılında küresel işsizlik oranının artacağını, eşitsizliklerin devam edeceğini ve üretkenlikte durağanlığın süreceğini öngörüyor. 2023’te küresel işsizlik oranının yüzde 5,3’ten daha düşük, yüzde 5,1 olarak gerçekleştiği belirtiliyor.

2024 yılında ise iş arayan kişi sayısının 2 milyon artarak küresel işsizlik oranının bu yıl yüzde 5,2’ye çıkacağı öngörülüyor.