IC Holding “Karbon Çalıştayı” Düzenledi

IC Holding, iklim krizi ile mücadele çerçevesinde ‘Gelişimin Etkisi’ sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında Karbon Çalıştayı gerçekleştirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, IC Holding, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’, ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ ile ‘İklim Eylemi’ olmak üzere dört sürdürülebilir kalkınma hedefine odaklanarak 2024’te proje üretmeye, plastikle mücadele etmeye ve döngüsel ekonomiyi destekleyecek faaliyetler geliştirmeye devam edecek.

Çalıştay, IC Holding Üst Yöneticisi (CEO) Murad Bayar’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulkadir Bektaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştaya İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ile Escarus CEO’su Dr. Kubilay Kavak da sunumlarıyla katıldı.

Açıklamada, çalıştaydaki konuşmasına yer verilen IC Holding CEO’su Murad Bayar, çalıştayın SKA 13 İklim Eylemi amacı doğrultusunda yürütülen çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, “Yayımladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzda paydaşlarımıza verdiğimiz hedeften hareketle, sürdürülebilirlik raporumuza konu olan 14 şirket ve 2 projemiz için Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon hesaplarını 2023 yılı içerisinde tamamlayarak genel durumumuzu ortaya koyduk. Gelişimin etkisi sürdürülebilirlik stratejimiz ışığında iklim krizi ile mücadele için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, somut hedefler vererek bir adım öteye taşımak, bu konudaki kararlı duruşumuzu açıkça ifade etmek üzere Karbon Çalıştayımızı planladık” ifadelerini kullandı.

Çalıştayın sonunda belirlenecek somut hedeflerin son derece önemli olduğunu ifade eden Bayar, ülkenin geliştirdiği etkin politikaları takip ederek yeşil dönüşümü başarıyla gerçekleştirmek üzere kendilerine yol göstereceğini kaydetti.

İklim Değişikliği İle Mücadele

Escarus CEO’su Kubilay Kavak, ‘İklim Teknolojilerine Giriş’ konulu interaktif sunumunda, teknolojinin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen azaltım ve uyum çalışmaları için insanlığın elindeki en önemli araçlardan biri olduğunu belirterek, ‘Bu nedenle özel sektörün, dönüşüm sürecinde iklim teknolojilerini yakından takip etmesi ve hayata geçirmesi, rekabet avantajı açısından kritik bir unsur.’ görüşünü dile getirdi.

2053 Net Zero yolculuğunda IC Holding ve Grup Şirketlerinin karbon azaltım hedeflerini belirlemek üzere gerçekleştirilen çalıştaya, faaliyet gösterilen inşaat, turizm, enerji, sanayi ve altyapı sektörlerinde görev yapan farklı disiplinlerden yöneticiler de katıldı. Çalıştay sonucunda konuyla ilgili kararlı adımlar atacak aksiyon planları belirlendi.