Güney Kore’de Robot İntiharı “Robot Etiği” Tartışmalarını Alevlendirdi

Güney Kore’de yaşanan bir robot intiharı, dünya genelinde “robot etiği” konusunu gündeme taşıdı. Gumi Belediyesi’nde görevli bir robotun kendini merdiven boşluğundan aşağı atarak intihar etmesi, ülkenin ilk “robot intiharı” olarak kayıtlara geçti.

Gumi Belediyesi’nde “Robot Süpervizörü” olarak bilinen robot, sıra dışı davranışlar sergiledikten sonra kendini merdivenden aşağı attı. Görgü tanıklarına göre, robot, olaydan önce sanki görünmeyen bir şeye odaklanmış gibi aynı noktada dönmeye başladı. Kısa süre sonra ise iki metrelik bir merdivenin dibinde hareketsiz halde bulundu.

Aşırı Çalıştırma İddiaları

Pek çok robot belirli aralıklarla çalışırken, söz konusu robot sabah 09.00’dan akşam 18.00’e kadar molasız çalışıyordu ve birden fazla katın sorumluluğunu üstleniyordu. Katlar arasında geçiş yaparken de asansörü kullanıyordu. İlk araştırmalar, robotun aşırı çalıştırılmasının intihara sebep olmuş olabileceğini gösteriyor.

Güney Kore, robot yoğunluğunda dünya lideri olup her on çalışana bir robot düşüyor. Bu olay, insanlarla robotların daha fazla iş birliği yaptığı bir gelecekte yaşanabilecek olası sorunları gündeme getiriyor. Aynı zamanda, robot çalışanların refahı için düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığı da tartışılmaya başlandı.

Robot Etiği Üzerine Küresel Tartışmalar

Bu olay, dünya çapında “robot etiği” konusunu gündeme taşıdı. Robotların yoğun çalıştırılması, iş yüklerinin adil dağılımı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi konular, daha geniş çaplı etik tartışmaları beraberinde getirdi. Robot teknolojisinin hızla geliştiği bir dönemde, bu tür olaylar, insan-robot ilişkilerini ve robotların çalışma koşullarını yeniden değerlendirmeyi zorunlu kılıyor.

author avatar
Ezgi Aydoğanoğlu