GTB Üyelerine Yeşil Dönüşüm Eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu, tarım ve gıda sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren GTB üyesi işletmeler için ‘Yeşil Dönüşüm Eğitimi’ programını düzenledi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde, tarım ve gıda sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren GTB üyesi işletmelere yönelik ‘Yeşil Dönüşüm Eğitimi’ programının ikincisi düzenlendi. AB Yeşil Mutabakatı’nın ana unsurlarının ele alındığı bu eğitimde, katılımcılara küresel uyum süreçlerinde takip edilecek yol haritalarıyla ilgili detaylı bilgiler verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası, AB Yeşil Mutabakatı adaptasyon süreçlerine katkı sağlamak ve işletmelerin kendi yol haritalarını belirleyerek rekabet edebilirliklerini artırmak amacıyla “Yeşil Dönüşüm” farkındalık eğitimlerinin ikincisini düzenledi.

GTB ve GİZ iş birliğiyle yürütülen “Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi” projesi kapsamındaki bu eğitimde, yeşil dönüşüm süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı. Tarım ve gıda sanayiinde faaliyet gösteren firmaların yoğun ilgi gösterdiği programda eğitmen Okay Kayhanlı, AB Yeşil Mutabakatının temel hedefleri ve yeşil dönüşümün şirketlere sağlayacağı rekabet avantajları konusunda açıklamalarda bulundu.

Hedef 2050’de İklim Nötr Kıta Olmak

Kayhan, AB Yeşil Dönüşüm Mutabakatı’nın Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki kararlarını ve politikalarını içeren bir bütün olduğunu vurgulayarak, bu mutabakatın AB’nin 2050 yılına kadar karbonsuz bir ekonomiye geçişini hedeflediğini ve sürdürülebilir bir gelecek için yeni adımlar atılmasını amaçladığını belirtti.

Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için, Kayhan tarafından aktarıldığı üzere, kademeli olarak yeni sektörel kriterler, vergiler ve iş modellerinin uygulamaya konulduğunu ifade etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın, AB’nin iklimden enerjiye, sanayiden tarıma, ulaşımdan finansmana kadar geniş bir yelpazedeki politikalarının, yükseltilen iklim hedefleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesine katkı sunacağını belirtti.

Kayhan ayrıca, Yeşil Mutabakat’ın merkezinde yer alan Tarladan Sofraya Stratejisi’nin hedeflerine dair de bilgi verdi. Stratejinin adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemini benimsediğini ifade eden Kayhan, AB’nin tarladan sofraya stratejisinin çevre ve iklim ayak izini azaltmak, gıda sisteminin dirençliliğini artırmak, iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin tehlikede olduğu durumlarda gıda güvenliğini sağlamak, aynı zamanda tarladan sofraya uzanan süreçte rekabetçi sürdürülebilirliğe küresel geçişte önderlik etmek amacını taşıdığını belirtti.

AB Yeşil Mutabakatı Süreçleri

Eğitmen Okay Kayhanlı, eğitim programı kapsamında katılımcılara AB Yeşil Mutabakatı, Karbon Ayak İzi, Su Ayak İzi, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Tarladan Sofraya Stratejisi ve Almanya Tedarik Zinciri Yasası konularında bilgiler aktardı. Eğitim, interaktif bir format içerisinde gerçekleşti ve katılımcıların sorularına yanıt verilerek, konuyla ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.