Google Okyanus Altı Yeni İnternet Kablosu Çekiyor

Google, Güney Amerika ile Asya-Pasifik’i birbirine bağlayan ilk denizaltı kablosu projesini duyurdu. 400 milyon dolar değerindeki Humboldt adlı projede, 14 bin 800 kilometrelik bir hat oluşturulacak.

Google, Pasifik bölgesindeki internet bağlantılarına daha fazla güvenilirlik ve esneklik sağlamak amacıyla Pasifik Okyanusu tabanına yeni bir kablo döşeme kararı aldığını açıkladı. 400 milyon dolarlık Humboldt projesi, Google’ın devlet kuruluşları ve yatırım fonları ile bir ortaklık sonucunda gerçekleşecek.

Google, “Humboldt” projesi adı altında resmi olarak duyurulan bu ortak girişimle, yeni bir denizaltı internet altyapısı oluşturmayı planlıyor. Google, Şili altyapı fonu Desarrollo País of Chile, French Polynesia’nın Office of Posts and Telecommunications (OPT) ve diğer ortaklarla işbirliği yaparak Avustralya ve Şili’yi 14.800 km’lik Pasifik Okyanusu deniz yatağı boyunca uzanan bir denizaltı kablosuyla birbirine bağlayacak.

Güney Amerika ile Asya-Pasifik Arasındaki Bağlantı

Google, Humboldt’un Güney Amerika ile Asya-Pasifik arasındaki ilk doğrudan kablo güzergahı olduğunu vurguluyor. Diğer taraftan, Şili hükümeti 2016 yılından bu yana Güney Amerika ile Asya-Pasifik bölgesi arasında doğrudan bir fiber optik bağlantı üzerinde çalışıyor ve Humboldt projesi ülkeyi Asya Pasifik’ten gelen veriler için Latin Amerika’ya açılan bir kapı olarak konumlandıracak. Humboldt projesinin 2026 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Projenin resmi sayfasına göre, Humboldt, mevcut telekomünikasyon ağlarına daha fazla coğrafi çeşitlilik, esneklik ve yedeklilik getirerek yeni bir rota oluşturacak. Artan internet kapasitesi ve iyileşen gecikme süresi, 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeni iletişim teknolojilerinden kaynaklanan trafik artışını yönetmede kilit bir rol oynayacak.

Google, denizaltı kablolarının hem gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) hem de istihdam yaratma açısından önemli bir ekonomik büyüme teşvik edeceğini belirtiyor. Yapılan tahminlere göre, Google tarafından Latin Amerika ve Karayipler bölgesine (LAC) konuşlandırılan önceki denizaltı kabloları, 2017 ile 2027 yılları arasında GSYİH’de 178 milyar dolarlık kümülatif bir artışa neden olacak ve 2027 yılına kadar yaklaşık 740.000 yeni iş yaratılacak.