Fosil Yakıtı Aşan Temiz Teknoloji Yatırımları

Uluslararası Enerji Ajansı‘nın raporuna göre, 2023 yılında temiz teknoloji yatırımları, fosil yakıt yatırımlarını geride bırakarak 1,7 trilyon seviyesine ulaşacak.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (International Energy Agency, IEA) yeni raporuna göre, küresel enerji yatırımları 2023 yılında 2,8 trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu miktarın yaklaşık 1,7 trilyon doları, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, düşük emisyonlu yakıtlar, verimlilik iyileştirmeleri ve ısı pompaları gibi temiz teknolojilere yatırılacak. Geri kalan yaklaşık 1 trilyon dolarlık kısım ise fosil yakıtlar için harcanması öngörülüyor. IEA raporu, enerji sektöründe temiz teknolojilere yapılan yatırımların, fosil yakıtlara olan ilginin gerisinde kalmak üzere olduğunu gösteriyor.

Rapora göre, güneş enerjisi kaynak bazında en çok tercih edilen temiz enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Güneş enerjisi sektörü, bu yıl toplamda 380 milyar dolarlık yatırım alması beklenen günlük bir milyar doların üzerinde yatırımla büyük bir ivme kazanıyor. Güneş enerjisi, düşen maliyetleri ve yüksek verimliliği sayesinde uluslararası toplumun ilgisini çekmeye devam ediyor. Rapor, güneş enerjisi alanında yaşanan bu hızlı büyümenin, sürdürülebilir enerjiye geçiş sürecinde önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Bu yatırımlarla birlikte güneş enerjisi, enerji sektöründe köklü değişimlere yol açarak, temiz ve yenilenebilir bir geleceğin inşa edilmesine katkı sağlayacak.

Fosil yakıtlar gerilerken temiz enerji yükselişe geçti

Temiz teknoloji yatırımlarında elektrikli araçlara olan talebin artması, bir diğer önemli faktör olarak raporda öne çıkıyor. Tüketici harcamalarındaki artışın da etkisiyle, bu alandaki yatırımların 2023 yılında 130 milyar dolar seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Elektrikli araçlar, çevre dostu özellikleri ve enerji verimliliği nedeniyle küresel çapta giderek daha fazla tercih edilmeye başlanıyor. Bu durum, otomobil sektöründe yaşanan dönüşümü ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azalmasını destekliyor. Rapor, elektrikli araçlara yönelik artan ilginin, temiz teknoloji alanındaki yatırımların büyümesine katkı sağladığını ve bu trendin önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğini gösteriyor. Elektrikli araç pazarında yaşanan bu olumlu gelişmeler, sürdürülebilir bir ulaşım sistemine doğru önemli adımların atıldığına işaret ediyor.

Raporda ayrıca, elektrik sektörünün küresel enerji yatırımlarında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Elektrik sektörü yatırımlarının 2022 yılında yüzde 12‘lik bir artışla 1,1 trilyon dolar seviyesine ulaştığı ve 2023 sonunda ise 1,2 trilyon dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Elektrik sektörü, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecinde öncü bir konumda bulunuyor. Bu sektöre yapılan yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırma, enerji verimliliğini iyileştirme ve elektrifikasyonun yaygınlaşması gibi alanlarda odaklanıyor. Raporun ortaya koyduğu verilere göre, elektrik sektörüne yönelik artan yatırımlar, küresel enerji piyasasının dönüşümünde kilit bir etkiye sahip olacak. Elektrik sektöründeki bu büyüme ve yatırımlar, sürdürülebilir enerji üretimi ve enerji sektöründeki değişim hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Küresel enerji sektöründe, fosil yakıtlara olan talebin devam ettiği bir dönemde petrol ve gaz üreticileri, bu yıl da fosil yakıt tedariki harcamalarını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl elde edilen 4 trilyon dolarlık net gelirin ardından, petrol ve gaz sektöründeki yatırımların bu yıl yüzde 6’lık bir artışla 950 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Fosil yakıtlar hala enerji sektöründe önemli bir role sahip olurken, petrol ve gaz şirketleri bu alanda büyümeye devam etmek için kaynaklarını genişletmeyi planlıyor. Rapor, fosil yakıtların enerji talebinin büyük bir kısmını karşılamaya devam ettiğini ve bu sektöre olan yatırımların süregelen bir eğilim olduğunu gösteriyor.