Ford Otosan “Gelecek Hayalim” Projesini Başlattı

Ford Otosan, “Gelecek Hayalim” isimli toplumsal yatırım projesini hayata geçirdi.

Şirket, teknoloji ve inovasyonda kadınların güçlenmesine destek olmak üzere Vehbi Koç Vakfı’nın katkılarıyla ‘Gelecek Hayalim’ projesini başlattı. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında eğitim gören veya bu alanda kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencilerini, yeni mezunları, bu alana katılmak isteyen kadınları, ve çeşitli nedenlerle istihdama ara vermiş ve iş hayatına tekrar bu alanda girmek isteyen kadınları odak alan proje; eğitim, mentorluk ve istihdama destek gibi çalışmalarla kadınları teknoloji ve inovasyon alanlarına dahil etmeyi ve bu alanlarda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Ford Otosan Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçak Türkeri, sadece otomotivin değil toplumun geleceği için daha fazla eşitliğin, “herkes için fayda yaratmak” anlamına geldiğini bildirdi. Türkeri, “Cinsiyet ve fırsat eşitliğinin olmadığı bir ortamda, kadınların potansiyelinden tam olarak yararlanmak mümkün değil. Kadının iş hayatına katılımını artırmak için onların eğitimini, bilgiye erişimini ve dijitale adaptasyonunu desteklemek gerekiyor.” dedi.

Dijital dönüşümü iş yapış şekillerinin odağına yerleştirdiklerini aktaran Türkeri, “Böyle dönemde teknoloji ve inovasyon gibi iki kritik alanda eşit temsiliyetin yokluğu geleceğin eksik kurgulanması anlamına geliyor. Dolayısıyla sektörün geleceği için dijital yetkinliklerin herkes için geliştirilmesine odaklanmak büyük önem taşıyor.” şeklinde ifade etti.

Herkesin hayalini hayata geçirmek için eşit fırsatlara erişiminin olması gerektiğini belirten Türkeri, şu sözleri aktardı: “Gelecek Hayalim projemizle ülkemizde cinsiyet eşitliği sağlanması çabalarına katkıda bulunmayı, farkındalığı artırmayı, kalıp yargıları değiştirmeyi, eşitlik bilinci oluşturmayı, gençleri ayrımcılıkla mücadele edebilecek becerilerle donatmayı, iş yaşamına katılımı ve kalıcılığı artırmayı hedefliyoruz.”

Ford Otosan, Cinsiyet Eşitliği İçin Projeler Yürütüyor

Ford Otosan, ‘Gelecek Hayalim’ projesini kurgulamadan önce stratejik ve odaklı araştırmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamlı araştırmaların sonuçlarına dayanarak belirlenen gelişim alanlarını desteklemek amacıyla projede Vehbi Koç Vakfı, Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği, Gelecek Daha Net Gençlik Platformu, KAGİDER, Kodluyoruz Derneği, Microfon, Sisterslab, Upschool ve Wtech gibi bu alanda önemli paydaşlarla iş birliği yapıldı.

Proje, STEM alanında çalışan ve gönüllü katkı sunan yaklaşık 1000 kadın mentorun desteğini alacak ve her kadını ilgilendiği STEM alanından bir mentor ile eşleştirecek. Mentorlar, mentileri ile buluşmalarına başlamadan önce kapsamlı bir eğitime katılacak ve süreç boyunca düzenli süpervizyonlarla desteklenecek.

“Gelecek Hayalim” projesi, mentorluk faaliyetlerinin ardından kişisel ve mesleki gelişim eğitimleriyle devam edecek. Düzenli mentorluk desteği alacak kadınlar, kişisel güçlenme, liderlik, mesleğe hazırlık gibi konularda kapsamlı programlara katılacak ve kariyer hedefleriyle ilişkili teknoloji eğitimlerine devam edecek. Ardından eğitim ve istihdam durumlarına bağlı olarak özelleştirilmiş faaliyetlere katılacak. Ford Otosan, buna paralel olarak toplumdaki her kadını hedefleyen farkındalık aktivitelerini de yıl boyunca eş zamanlı olarak sürdürecek.