Eti Bakır, Maden Sahalarının Rehabilitasyonu İçin TÜBİTAK İle Ar-Ge Projesi Geliştirdi

Sürdürülebilirlik odağıyla faaliyetlerini sürdüren Eti Bakır; Artvin Çoruh Üniversitesi ve TÜBİTAK ile çevreci üretimi geliştirmeyi hedefleyen bir Ar-Ge projesini hayata geçirdi. Üniversite-sanayi işbirliğinin önemli bir göstergesi olan projeyle, toprağın en iyi şekilde rehabilite edilerek orman sahasına kazandırılması amaçlanıyor.

Madencilik sektöründe sıfır karbon yolculuğuna öncülük eden ve gelecek beş yıl içinde karbon ayak izini yüzde 10’a düşürmek için çalışmalar yürüten Eti Bakır, çevreci üretime dönük yatırımlarını sürdürüyor. 2004 yılında Özelleştirme İdaresi’nden alınarak Cengiz Holding çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan ve son 20 yılda maden teknolojileri, altyapı ve Ar-Ge inovasyonlarının yanı sıra karbon ve su ayak izinin düşürülmesi konusunda 2 milyar doları aşkın yatırıma imza atan Eti Bakır, bu kez de maden sahalarının çevreci rehabilitasyonu için önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Eti Bakır’ın Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliği, TÜBİTAK ile Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) desteğiyle yürüttüğü, 18 ay süren Ar-Ge projesi, maden bölgelerinde toprağın ıslahı için özel bitkilerin kullanılmasını kapsıyor. Hintyağı, ayçiçeği, kavak ve huş bitkilerinin kullanıldığı çalışmalardan elde edilen sonuçlar, bu bitkilerin toprağın en iyi şekilde rehabilitasyonu konusunda referans oldu.

Madencilikte İlk Kez Yapılıyor

Eti Bakır Çevre Direktörü Yusuf Topçu, Türkiye’nin madenden son ürüne kadar üretim yapan ve bakır üretiminin yüzde 20’sini tek başına karşılayarak ekonomiye katma değer sağlayan Eti Bakır’ın sürdürülebilirlik vizyonuyla da dünyaya örnek olduğunu söyledi. Global şirketlerde son 20 yıldır sürdürülebilir iş modellerinin yaygınlaşmasının üretimde kritik rol oynadığını dile getiren Topçu, şöyle devam etti: “Döngüsel ekonomi ile dünyanın sıfır karbon yolculuğuna biz de kendi süreçlerimizi iyileştirerek katkı sağlıyoruz. Atık yönetiminden ağaçlandırmaya, su ve enerji verimliliğinden karbon emisyonunun azaltılmasına kadar çok sayıda çevreci çalışmayı hayata geçiriyoruz. Şimdi bunun bir adım ötesine geçtik ve önemli bir Ar-Ge projesini hayata geçirdik. Artvin Çoruh Üniversitesi, TÜBİTAK ve TEYDEB’in desteğiyle Türkiye’de madencilik sektöründe bir ilke imza attık. Bu projeyle toprağın rehabilitasyonunu hızlandıran ve en kesin çözüme ulaştıran bitkileri belirledik. Yapılan çalışmalar bu bitkilerin topraktaki metallerin arındırılmasında ve ıslahında önemli katkılar sunduğunu bize gösterdi. Artvin’de yapılacak rehabilitasyon çalışmaları artık bu projemize uygun olarak gerçekleştirilecek. Böylece maden sahalarımızı en doğru şekilde rehabilite edip, yeniden orman sahalarına kazandıracağız. İlk olarak Artvin’de başlattığımız bu projeyi, önümüzdeki dönemde diğer işletmelerimizin yer aldığı bölgelerde de gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

author avatar
Gülfize Topaloğlu