Erdemir ve İsdemir’den Sıfır Emisyon Yatırımı

OYAK Grubu’na bağlı şirketlerden Erdemir ve İsdemir, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlamak amacıyla Net Sıfır Yol Haritası’nı açıkladı. Bu yol haritasına göre, 2030’a kadar ton başına karbon emisyonunu 2022 baz alınarak yüzde 25, 2040’a kadar yüzde 40 azaltmayı ve 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyorlar. Avrupa’nın ikinci, dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi konumundaki Erdemir ve İsdemir, sektörde yeşil dönüşümün öncüsü olmayı sürdüreceklerini vurguluyorlar.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, sürdürülebilirlik yatırımlarına vurgu yaparak, net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için stratejilerini uygulamaya alacaklarını belirtti. Ayrıca, OYAK’ın son sekiz yılda gerçekleştirdiği dönüşüm ve yapılanma ile iş dünyasına şekil verdiğini ifade etti.

Erdemir ve İsdemir’in yeşil dönüşüm yolculuğu kapsamında planlanan 3 milyar doların üzerindeki yatırımla, 2030’a kadar ton başına karbon emisyonlarını azaltmayı hedefledikleri belirtiliyor. Projeler arasında ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik koşullu yurt dışı finansman kaynaklarının kullanılması planlanıyor.

Sera gazı emisyonlarını azaltmak adına yapılan analiz çalışmalarıyla proseslerde değişime neden olan kaynaklar tespit edilerek çeşitli çözümler üretiliyor. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla teknolojik yenilikler devreye alınacak, yan ürün gazları ve atık ısılardan maksimum düzeyde yararlanılacak ve enerji kayıpları en aza indirilecek.

Ayrıca, yeni hurda toplama/işleme merkezi ve pelet tesisi kurularak çelik üretiminde hurda ve pelet kullanımının artırılması ve bu sayede ton başına emisyonların azaltılması hedefleniyor. Çeşitli süreçlerde kullanılan kömür yerine emisyon faktörü sıfır olan biyokütle kullanımına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Türkiye’nin en büyük lisanssız güneş enerji santralinin kurulumuna yönelik yatırımlarla enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedefleniyor. Çeliğin geri dönüştürülebilir olma özelliği ile Elektrikli Ark Ocağı teknolojisinin kullanılması da planlanan yatırımlar arasında.

Net sıfır emisyon hedefine ulaşmak adına orta vadede doğal gaz bazlı DRI (doğrudan indirgenmiş demir) teknolojisinin kullanılması stratejiler arasında yer alıyor. Ayrıca, gelecekte yeşil hidrojenin yaygınlaşmasıyla DRI tesislerinin doğal gaz yerine yeşil hidrojenle çalıştırılması hedefleniyor.

2050 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için Erdemir ve İsdemir’in yeşil dönüşüm stratejileri arasında Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojileri de bulunuyor.