Elder, Avrupa Yeşil Mutabakatını Tanıttı

Avrupa Birliği ile Elder tarafından yürütülen “Avrupa Yeşil Mutabakatı Temiz, Uygun Fiyatlı ve Güvenli Elektrik” Projesinin açılış toplantısı 5 Haziran Dünya Çevre Gününde yapıldı.

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, “Bu projenin odağında dağıtım sistemi olmakla birlikte, sektörümüzdeki tüm değer zincirindeki süreçlere ilham kaynağı olacağına inanıyoruz” dedi. EPDK himayesinde Ankara’da gerçekleşen toplantıda, ‘Avrupa Yeşil Mutabakat Semineri‘ düzenlendi ve proje faaliyetleri tanıtıldı. EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, “Ölçemezseniz yönetemezsiniz. Tüm bilgilerin akıllı bir şekilde yönetilmesi, planlanması ve hızlı karar almayı sağlayacak sistemler haline getirilmesi çok önemli. Buradaki konuşmalarda projenin çıktılarının dönüp dolaşıp dağıtım şebekesinin gerçek zamanlı olarak yönetilebiliyor olmasına geldiğini görüyoruz. Bunu insan eliyle yapmak zor. Algoritmalar belirleyip, kontrol ediyor hale getirmemiz lazım. Projenin kesinlikle katma değer sağlayacağına inanıyor ve tüm dağıtım şirketleri personeline teşekkür ediyorum. Çıktılarını biz de merakla bekliyoruz” dedi.

Program Yöneticisi Christian Ballaro, AB ve Türkiye’deki sera gazı emisyonlarının büyük bölümünün enerji üretiminden kaynaklandığını belirtti. AB’nin enerji sektörünün dönüşümü ve altyapının modernizasyonuyla Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı ilerlettiğini vurguladı. AB’nin yenilenebilir enerji hedeflerini artırması ve enerji verimliliğini artırma taahhüdüyle karbon emisyonlarını azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

Dağıtım şebekelerinin esnekliğinin artırılması ve akıllı işletim rejimlerinin yaygınlaştırılmasının karbon ayak izinin azaltılmasına hizmet edeceğine işaret eden Erdoğan:

“Bu süreçte dijital çözümlerle geliştirilen ve iyileştirilen şebekelerimiz, verimlilik çözümlerinin uygulanmasına imkan tanıyacak. Böylelikle, dağıtık üretim, elektrikli araçlar, batarya depolama ile ısı pompası gibi yeni ürün ve süreçlerin şebeke entegrasyonu ile birlikte çalışılabilirliği güçlendirilerek, dönüşüm süreci ivmelendirilebilecek. Ve tabi son olarak, akıllı sayaçların yaygınlaşmasıyla tüketicilerin oyuna dahil olmalarının önü açılacak.” dedi.

Projede 36 ayda yapılacaklar listesi

  • Elektrik dağıtım sektöründeki ekonomik ve teknolojik etkileri inceleyen bir çalışma raporu Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hazırlanacak.
  • Elektrik dağıtım sektöründe, Avrupa Yeşil Mutabakatının yönergelerini uygulamaya yönelik, biri üretim biri tüketim tarafında olmak üzere 2 pilot uygulama başlatılacak.
  • Avrupa Yeşil Mutabakatını benimseyişi kolaylaştırabilecek teknoloji ve ekipmanların geliştirilmesine yönelik 2 fizibilite çalışma raporu hazırlanacak
  • Kamu kurumları, elektrik dağıtım şirketleri ve paydaş STK’larla Avrupa Yeşil Mutabakatının uygulanmasına ilişkin 10 tematik çalıştay düzenlenecek.
  • Elektrik dağıtım sektöründeki genç nesli çevreci politikalar ve yeşil dönüşüm konusunda bilgilendirmek için etkinlikler düzenlenecek.
  • Proje çıktıları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili görüşlerin paylaşıldığı uluslararası bir kongre düzenlenecek.

author avatar
Selin Akturk