EİB Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına en hızlı bir şekilde uyum sağlamak amacıyla Türkiye’de ilk adımı atan kurumlardan biri olan Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Türk ihracatçısının en büyük dış ticaret partneri Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına en hızlı bir şekilde uyum sağlamak amacıyla Türkiye’de ilk adımı atan kurumlardan biri olan Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

EİB 2022 Sürdürülebilik Raporu ile ilgili görüşlerini açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sürdürülebilikle ilgili en büyük adımlarının 2019 yılında dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Global Compact’a üyelikleri olduğunu hatırlatarak, EİB olarak 2020 yılını “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan ettiklerini ifade etti. Eskinazi, 2022 yılında sürdürülebilikle ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda enerji tüketimlerini yüzde 3 azalttıklarını vurguladı.

Çevresel Sürdürülebilirliğe Destek

2021 yılında Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan ilk ihracatçı birlikleri olduklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkıda bulunma taahhüdünü sürdürdüğünü ifade etti.

Eskinazi, “Enerji verimliliği, emisyon yönetimi ve çevresel yönetim alanlarında gerçekleştirdiğimiz projelerle çevresel sürdürülebilirliği desteklemeye devam ediyoruz. Üyelerimizin 200 milyar doların üzerinde dış ticaret hacmine sahip olduğumuz AB’nin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum sürecinde sorun yaşamadan adapte olmalarına yardımcı olmak ve onlara faydalı olmak için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. 2022 yılında EİB faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik perspektifinde bir araya getirerek iç ve dış paydaş analizi yapmış ve üyelerimizin kurumsal olarak hangi sürdürülebilirlik konularına odaklanmaları gerektiğini belirlemiştir. 2023 yılında da kurum olarak sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerimizi ve projelerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Hedef Ürün İhracatında Pay Artırmak

Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projeleri kapsamında 19 URGE Projesine katıldıklarını açıklayan Eskinazi, sözlerine şu şekilde devam etti: “EİB bünyesinde bulunan 12 ihracatçı birliğimizden 11’i en az bir URGE projesine dahil olmuştur. 19 URGE Projesi kapsamında ana hedeflerimiz, firmalarımızın kümelenerek sürdürülebilirlik yetkinliklerini geliştirmesi ve işlenmiş ürün ihracatının payını artırmasıdır. Bu projelerde yüzlerce firmamız, rekabet felsefesini benimseyerek sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmaya devam etmektedir. Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı sürdürerek 2050 iklim nötr hedeflerine doğru ilerlemeye devam edeceğiz.”

EİB, Enerji Tüketimini Yüzde 3 Azalttı

Ege İhracatçı Birlikleri’nin enerji tüketiminin verimli bir şekilde yönetilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda önemli yatırımlar ve projeler gerçekleştirerek, EİB’nin kurum içi elektrik kullanımında yüzde 3’lük bir azalış sağladıkları bilgisini veren EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “EİB olarak, 2021 yılında yayınladığımız sürdürülebilirlik raporundaki 3 yıla denk gelen toplam emisyonlarına karşılık 4800 ağaç dikme taahhüdümüzü, 2022 sürdürülebilirlik raporunda 1230 ağaç dikme taahhüdümüzle sürdürdük. Bu taahhüdümüz karşılığında son 4 yılda 7 bin 660 fidandan oluşan EİB Ormanını oluşturduk ve taahhüdümüzü yerine getirdik. Bu taahhütümüzü fazlasıyla yerine getirmemiz, doğaya olan bağlılığımızın bir yansıması ve yeşil bir gelecek için atılan önemli bir adımdır.

Çalışmalar Devam Edecek

Işık, “Ege İhracatçı Birlikleri, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı ve geleceğe yönelik taahhütleriyle, üyelerinin ve tüm toplumun sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabalarına katkı sağlamaya devam edecek. Kurumumuz yürüttüğü faaliyetlerle ve projelere üyelerine örnek olmanın yanı sıra, onların da kendi karbon ayak izlerini, su ayak izlerini hesaplama, dijitalleşmeye ve inovasyona önem vermeleri gerektiği konuları bu raporda vurguladık. Kurumsal yönetişimin ve stratejik planlamanın da önemine ilgi raporda bahsedildi. EİB kurum olarak, 2023 yılı faaliyetlerini ve çalışmalarını stratejik planı çerçevesinde yürütmeye çalışırken bir yandan da faaliyetlerini sürdürülebilirlik çerçevesinde AB sürdürülebilir kalkınma amaçlarına göre iç ve dış paydaşlarından gelen geri bildirimlerle yürütmektedir” diye konuştu.

EİB olarak, vizyon, misyon ve değerlerini sürdürülebilir kalkınma amaçları perspektifinden hareketle yeniledikleri bilgisini de paylaşan Işık; “Misyonumuz: İnsan ve çevre odaklı üretimle rekabet üstünlüğü yaratarak katma değerli ihracatı desteklemek, yenilikçi hizmetler sunmak, ulusal ve uluslararası tüm paydaşlar ile üyeleri arasında köprü görevi üstlenmek. Vizyonumuz: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde ihracat dünyasına yön veren lider kuruluş olmak. Değerlerimiz: Liderlik, Çeviklik, Mükemmellik, Yenilikçilik, Şeffaflık, Sorumluluk olarak şekillendi” diyerek sözlerini noktaladı.