DHL, Forwarding Binalarını Karbonsuzlaştırıyor

DHL Global , Forwarding inşa edilecek tüm yeni binaları için karbon nötr tasarımlar kullanmayı hedefliyor. Dünyada iklimi korumak için ölçülebilir çevre hedefi koyan ilk lojistik şirketi olan DHL Group, 2050 yılı itibarıyla net sıfır emisyona ulaşmayı amaçlıyor.

DHL Group’un hava ve deniz taşımacılığı uzmanı DHL Global Forwarding, karbon ayak izini azaltma çalışmaları kapsamında sürdürülebilir yakıtları ve düşük karbon teknolojilerini kullanarak bütün temel faaliyetlerinde ve lojistik çözümlerinde yeşil alternatiflere yer veriyor.

Lojistik Çözümlerinde Yeşil Alternatifler

Sürdürülebilirliğe iş ağının her aşamasında alan açan DHL Global Forwarding, temel faaliyetlerin tamamında ve lojistik çözümlerinde sürdürülebilirlik odaklı önemli iş birlikleri kuruyor. IAG Cargo ile yapılan anlaşma çerçevesinde 11.5 milyon litre sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) satın alan şirket, Air France KLM Martinair Cargo ile ortaklığında ise 33 milyon litre SAF satın alma yönünde çalışmalarına devam ediyor. DHL Global Forwarding DHL Grubu’nun emisyon hedeflerine destekleyecek şekilde Hapag-Lloyd ile yaptığı anlaşma dahilinde, ileri biyoyakıtların kullanımının önünü açıyor. Bu ortaklıklar DHL Global Forwarding karbon emisyonlarında önemli bir azalmaya yardımcı oluyor yanı sıra GoodShipping ile 60 milyon litre Sürdürülebilir Deniz Yakıtı (SMF) insetting uygulamasını genişleterek sürdürülebilir deniz taşımacılığını destekliyor. Bu adımlar, DHL’nin sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

DHL Global Forwarding uygulamakta olduğu Parsiyel Deniz taşımacılığı (LCL) hizmetiyle gönderileri birleştirerek konteynerlerde kullanılan alanı maksimum seviyeye çıkarıp her bir gönderinin genel karbon ayak izini en aza indirgiyor. Aynı zamanda şirket GoGreen inisiyatifi kapsamında ‘Sertifikalı GoGreen Uzman Programı’ ile de müşterilerine sürdürülebilir uygulamaları iş yerlerine entegre edebilmeleri için stratejik eğitimler veriyor. Bu kapsamda müşterilerini sürdürülebilir yakıtlara teşvik eden DHL Global Forwarding; biyoyakıtları, e-yakıtları (elektrik bazlı yakıtlar veya güç yakıtları) ve güneş enerjili yakıtları öneriyor. Şirket açıkladığı GoGreen programı kapsamında ‘Karbon Hesaplaması’ hizmeti ile şirketlerin genel karbon ayak izlerinin üst düzey hesaplamasını yapma imkanı sunuyor.

Sürdürülebilir Adımlar

Uluslararası alanda çevre dostu çalışmalarına yer veren DHL Global Forwarding, Türkiye’de de sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını elektrikli taşıma araçlarıyla destekleyerek önemli adımlar atıyor. DHL Global Forwarding Türkiye Genel Müdürü Berna Yılmaz Ciğeroğlu, Türkiye’de sürdürülebilirlik odağında yürüttükleri iş süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu: “ DHL Global Forwarding Türkiye olarak 3 adet elektrikli kamyoneti kullanarak dağıtım ve toplama süreçlerini organize ederek müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine etkili bir şekilde katkı sağlıyoruz. Operasyonlarımızda elektrikli araçları tercih etmemiz, karbon emisyonlarını azaltma ve çevresel etkileri minimize etme konusunda önemli bir adım teşkil ediyor. 2023 yılında DHL Global Forwarding olarak tüm ofislerimizde 1.408 MWh elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan tüketerek I-RECs (International Renewable Energy Certificate) sertifikasını almaya hak kazandık. Bu, şirketimizin enerji tüketimini çevre dostu kaynaklardan karşılaması ve sürdürülebilirlik alanında uluslararası standartlara uygunluğunu belgelemesi açısından önemli bir başarıyı oluşturuyor. DHL Global Forwarding olarak sadece kendi operasyonlarımızda değil, aynı zamanda müşterilerimizin de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına destek olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Türkiye’deki ihracatçılara, çevresel etkileri azaltma ve sürdürülebilirlik stratejilerini uygulama konusunda rehberlik yaparak bu alandaki taleplerine cevap veriyoruz.”

Paydaşlarının Karbon İzini Hesaplıyor

DHL Global Forwarding müşterilerine sürdürülebilirliği iş süreçlerine daha kolay dahil etmeleri için ‘yeşil planlama’ konularında da destek olduğuna dikkat çeken Ciğeroğlu, ”DHL Global Forwarding olarak küresel çapta karbon hesaplayıcı uygulamasını içeren myDHLi Quote + Book aracılığıyla müşterilerimize daha kolay biyoyakıt seçme imkanı sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin taşıma organizasyonlarına ait karbon ayak izlerini raporlayabiliyoruz. Bu sayede sürdürülebilirlik raporlarında sürekli olarak üstün derecelere ulaşıyoruz. Bu da bize DHL Global Forwarding olarak iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla sürdürülebilir temiz enerji kullanımı üzerine kısa vadeli değil, uzun vadeli kesin çözümlere odaklanmamıza cesaret veriyor” sözlerini kullandı.

Dijital Karayolu Taşımacılığı

Diğer yandan DHL Global Forwarding Freight’in dijital karayolu taşımacılığı platformu Saloodo! aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk elektrikli kamyonunu devreye alıyor. Yalnızca Saloodo! tarafından kullanılacak tamamen elektrikli 40 tonluk eActros 300 kamyonlar DHL’in 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefine katkıda bulunacak.